Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2017

Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Kiertokapula panostaa jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöön

Kiertokapula Oy on toimittanut asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Fortum Oyj:n jätevoimalaan vuodesta 2007 lähtien. Riihimäellä sijaitseva jätevoimala tuottaa jätteestä kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle. Fortumin Riihimäen toimipaikalle vuonna 2016 rakennettu Kiertotalouskylä nostaa jätteiden materiaalihyödyntämistä entisestään. Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteen sisältämät materiaalit kiertävät eteenpäin Ekojalostamon, Muovijalostamon ja Biojalostamon kautta. Ekojalostamossa yhdyskuntajätteestä erotellaan noin 37 prosenttia biojätettä, 10 prosenttia muovia ja 3 prosenttia metallia hyödynnettäviksi materiaaleina. Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteen kierrätysaste nousee 50 prosenttiin ja hyötykäyttöaste 98 prosenttiin.

Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan Kiertokapulan toimialueen keskiosan kunnista suoraan Ekojalostamoon. Toimialueen eteläosan kuntien yhdyskuntajäte puolestaan siirtokuormataan Fortumin Ekojalostamoon Järvenpäässä sijaitsevan Puolmatkan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Pohjoisosan kuntien yhdyskuntajäte taas kulkee Fortumille Hämeenlinnan Karanojan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Lajittelu- ja siirtokuormausasemilla jätteistä erotellaan materiaalina hyödynnettävät jakeet (esim. metalli ja puu) sekä poltettavaksi kelpaava materiaali.

Jätteidenkäsittelyalueilla otetaan lisäksi vastaan kaupan ja teollisuuden yhdyskuntajätettä sekä rakennusjätettä. Täysin hyödyntämiskelvottomat jätteet loppusijoitetaan Karanojan jätetäyttöön.

Vuonna 2017 yhdyskuntajätettä toimitettiin Fortumin jätevoimalaan yhteensä 69 411 tonnia, josta 22 240 tonnia ajettiin suoraan Fortumille. Karanojan ja Puolmatkan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta Fortumille toimitettiin polttokelpoista yhdyskunta- ja rakennusjätettä yhteensä 47 171 tonnia (kaavio alla).

Jätteet hyötykäyttöön

Kiertokapula toimittaa yhteistyökumppaneilleen useita eri jätejakeita, jotka hyödynnetään materiaalina tai energiana. Loppusijoitukseen päätyi vuonna 2017 enää 7 % vastaanotetuista jätteistä, muut jatkoivat matkaa eteenpäin hyödynnettäviksi materiaalina tai energiana. Lisäksi Kiertokapula hyödyntää omassa toiminnassaan materiaalina joitakin jätejakeita.

Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin mm. metallia, lasia ja betonia. Energiahyötykäyttöön toimitettiin polttokelpoinen yhdyskunta- ja rakennusjäte sekä puuperäinen jäte. Biojätteestä valmistettiin bioetanolia. Jäte, jota ei pystytty hyödyntämään energiana tai materiaalina, loppusijoitettiin.

Kiertokapulan toimesta keräämät jätteet Kiertokapulan toimialueella:
Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jäte sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntynyt jäte

2017 2016
Materiaalihyötykäyttöön 19 % 23 %
Bioetanolin valmistukseen 5 % 5 %
Energiahyötykäyttöön 69 % 70 %
Loppusijoitus 7 % 2 %

Fortumin jätevoimalaan toimitetut jätteet vuonna 2017

Yhteensä 79 271 tonnia