Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2017

Biojätteistä bioetanolia

Kerätty biojäte kuljetetaan Hämeenlinnaan St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitokseen, jossa siitä prosessoidaan bioetanolia autojen polttoaineen raaka-aineeksi. Sivutuotteena syntyy kaukolämpöä ja sähköä. Jäljellejäävästä massasta tuotetaan vielä biokaasulaitoksella biokaasua. Jätteidenkäsittelyalueille toimitettu haravointijäte puolestaan kompostoidaan isoissa aumoissa.

Alueen ruokajätteet autojen polttoaineen raaka-aineeksi

Kiertokapulan alueen biojätteet ohjattiin Hämeenlinnan Karanojalla toimivalle, St1:n bioetanolia valmistavalle laitokselle. Bioetanolin valmistukseen käyvät kotitalouksien erilliskerätty ruokaperäinen biojäte (pilaantuneet elintarvikkeet, vihannekset, hedelmät, kahvipurut jne.). Kukkamullat, haravointijätteet yms. toimitetaan jätteenkäsittelyalueille puutarhajätteiden aumakompostointiin.

Vuonna 2017 erilliskerättyä biojätettä kerättiin toiminta-alueen 12 kunnasta yhteensä 8 036 tonnia.

Lisäksi Hyvinkään Kapulan ja Hämeenlinnan Karanojan kompostointikentille vastaanotettiin ja aumakompostoitiin jätettä 6 679 tonnia.