Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2017

Karanojan jätteidenkäsittelyalue, Hämeenlinna

Karanojan monipuolinen jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hämeenlinnassa. Koko alueen pinta-ala on 33 hehtaaria.

Hämeenlinnassa sijaitseva Karanojan jätteidenkäsittelyalue palvelee hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Karanojan toimintoja ovat:

  • loppusijoitusalue
  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yrityksien vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle
  • romuajoneuvojen vastaanottoalue.

Lisäksi Karanojalla on St1 Biofuels Oy:n Bionolix™ -bioetanolilaitos, jossa on käsitelty Kiertokapulan alueelta kerätty biojäte vuodesta 2011 lähtien. Jätetäytöstä kerätään talteen kaatopaikkakaasua, joka hyödynnetään energiantuotannossa St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitoksella.

Karanojan vuoden 2017 jätemäärät

Vuonna 2017 Karanojalle vastaanotettiin yhteensä 174 914 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vuonna 2016 vastaava määrä oli 89 662 tonnia.

Eniten Karanojalle vastaanotettiin puhtaita ja lievästi pilaantuneita maita.

Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2017

Yhteensä 174 914 tonnia