Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2017

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue, Valkeakoski

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Valkeakoskella lähellä kaupungin keskustaa. Alueen koko on 2,7 hehtaaria.

Lumikorpi palvelee toimialueen pohjoisosan asukkaita

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue on Kiertokapulan pienin jätteidenkäsittelyalue niin asiakaskäyntien kuin jätemäärien suhteen. Alueelle vastaanotettiin vuoden aikana pienasiakkaiden ja yritysten yhdyskunta- ja rakennusjätettä, sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, vaarallisia jätteitä sekä hyötyjätteitä.

Lumikorven vuoden 2017 vastaanottomäärät

Vuonna 2016 Lumikorpeen vastaanotettiin yhteensä 3 044 tonnia jätettä (kaavio alla). Vuonna 2016 vastaava luku oli 2 940 tonnia. Eniten vastaanotettiin rakennusjätettä lajitteluun.

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2017

Yhteensä 3 044 tonnia