Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2017

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue, Järvenpää

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Järvenpäässä, ja sen koko on 2,9 hehtaaria.

Puolmatka palvelee toimialueen eteläosan asukkaita

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen toimintoja ovat:

  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle.

Puolmatkan jätemäärät vuonna 2017

Vuonna 2017 Puolmatkaan vastaanotettiin yhteensä 42 796 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vuonna 2016 vastaava määrä oli 39 916 tonnia.

Eniten Puolmatkassa vastaanotettiin yhdyskuntajätettä lajitteluun.

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2017

Yhteensä 42 796 tonnia