Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2017

Vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER)

Vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ovat kaikki sähköllä, akulla tai paristolla toimivat laitteet. Kiertokapula tarjoaa sekä vaarallisille jätteille että sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle useita eri vastaanottopaikkoja. Myös näiden jätteiden materiaalit voidaan hyödyntää.

Vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SE-romu) vastaanotetaan kiinteissä pisteissä Kiertokapulan neljällä jätteidenkäsittelyalueella sekä lisäksi myös neljällä kunnan varikolla. Nämä kuntien ja Kiertokapulan yhdessä ylläpitämät varikot sijaitsevat Mäntsälässä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella. Tuottajayhteisöt noutavat keräyspisteisiin toimitetun SE-romun materiaalihyödyntämiseen, uusiokäyttöön, hyödynnettäväksi energiana tai loppusijoitukseen. Lisäksi vaarallista jätettä kerätään kiertävillä keräysautoilla.

Keräysmäärät pysyivät edellisvuoden tasolla

Vuonna 2017 vaarallisia jätteitä kerättiin kahdeksan kiinteän keräyspisteen lisäksi viikoittain kiertävillä keräysautoilla sekä vuotuisilla kuntakeräyksillä. Kaiken kaikkiaan vuonna 2017 vaarallisia jätteitä vastaanotettiin 818 tonnia (815 tonnia vuonna 2016). Eniten vastaanotettiin maali- ja lakkajätettä (taulukko 1). Kerätyt vaaralliset jätteet toimitettiin käsiteltäviksi ja hyödynnettäviksi Fortumille.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua puolestaan vastaanotettiin vuonna 2017 yhteensä taulukon 2 mukaisesti 1 601 tonnia (1 603 tonnia vuonna 2016).

Taulukko 1: Kiertokapulan alueelta kerätyt vaaralliset jätteet vuonna 2017

Taulukko 2:  Kiertokapulan vastaanottama tuottajanvastuunalainen sähkö- ja elektroniikkalaiteromu vuonna 2017