Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2017

Viestintää ja neuvontaa sidosryhmille

Neuvonnan tehtävänä on auttaa asiakkaita heidän jätteisiin liittyvissä haasteissaan sekä kertoa ajankohtaisista ja tulevista jätehuollon muutoksista. Neuvonta ohjeistaa asiakkaita toimimaan siten, että jätehuolto toimii mahdollisimman hyvin, ja jätemateriaalit saadaan tehokkaasti kiertoon.

Tavoitteellista viestintää ja neuvontaa kaikille kohderyhmille

Kiertokapulan omistajakunnat ovat antaneet jäteneuvonnan osakassopimuksessaan Kiertokapulalle. Neuvontaa ja tiedotusta annetaan erityisesti jätteen lajitteluvelvoitteista ja -ohjeista, jätteen keräys- ja vastaanottojärjestelyistä sekä muutoin kiinteistön jätehuollon järjestämisestä jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Neuvonnan tehtävänä on auttaa asukkaita heidän jätteisiin liittyvissä pulmissaan sekä kertoa ajankohtaisista ja tulevista jätehuollon muutoksista.

Asioiden hoitaminen on nykypäivänä helppoa, koska asiointikanavia on monia. Tarvittavaa tietoa jätehuollosta saa sähköpostilla, puhelimitse, nettisivuilta, sähköisistä tai postissa tulevista uutiskirjeistä ja tiedotteista, oppaista, joka kotiin jaettavasta asiakaslehdestä Tietokapulasta sekä esitteistä. Verkkosivujemme chat-palvelu on saavuttanut suosiota samoin kuin Asiakasnetti. Pyrimme tavoittamaan sidosryhmiämme mahdollisimman kattavasti käyttämällä tehokkaasti erilaisia tiedonvälityskanavia.

Sisäisestä viestinnästä valtakunnalliseen viestintään

Kiertokapulan viestinnän tehtävänä on olla voimavarana niin johtamisessa kuin strategianmukaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Kiertokapula on osallisena kattojärjestömme Kiertovoima Ry:n (KIVO) viestintäjaoksessa. Vuonna 2017 jaos kokoontui useaan otteeseen käsittelemään jätelaitosten edunvalvontaa.

Jäteselviytyjät-kilpailu järjestettiin kaikille alueemme neljäsluokkalaisille

Vuosittaisella Jäteselviytyjät-kilpailulla tavoitetaan erittäin kattavasti koko Kiertokapulan toiminta-alueen 4.-luokkalaiset. Alkukilpailussa kolmihenkiset joukkueet kilpailivat tiedoistaan. Ryhmätaitoja vaativaan loppukilpailuun pääsi jokaisen kunnan paras joukkue, eli yhteensä 12 kolmehenkistä joukkuetta. Jokaisen osallistuneen luokan paras joukkue palkittiin hienoilla Jäteselviytyjät-tuubihuiveilla ja jokaisesta kunnasta keskiarvopisteiltään paras luokka palkittiin herkkuyllätyksellä.

Vuonna 2017 alkukilpailuun osallistui 2 262 oppilasta 63 koulusta. Loppukilpailu järjestettiin Hattulassa Lepaalla HAMK:n pihalla. Tällä kertaa paras joukkue tuli Launosten koululta Lopelta. Voittajajoukkueen jäsenet saivat palkinnoksi Jopo-polkupyörät. Reippaat nelosluokkalaiset opettajineen tekevät vuosi toisensa jälkeen Jäteselviytyjät-kilpailusta hienon ja edelleen kehittämisen arvoisen jäteneuvonnan työkalun.

Vieraita ja vierailuja

Etenkin Karanojan jätteidenkäsittelyalueella käy vuosittain runsaasti vierasryhmiä koululaisista eläkeläisiin. Suurin vierailijaryhmä on opiskelijat eri oppilaitoksista. Vierailijoille pidetään yleensä ensin luento, jonka jälkeen tehdään opastettu kierros jätteidenkäsittelyalueella.

Sähköisiä uutiskirjeitä yhteistyökumppaneille

Sähköiset uutiskirjeet ovat ottaneet paikkansa tiedotuskanavana erityisesti isännöitsijöille ja kouluille. Lisäksi uutiskirjeitä tehdään oppilaitoksille, varhaiskasvatukselle ja asukasyhdistyksille. Aukioloaikojen, hintojen ja käytäntöjen muutoksista tiedotetaan tarpeen mukaan eri kohderyhmiä.

Uusia oppaita eri aiheista

Oppaiden ilme muuttui raikkaammaksi ja aihepiiri kasvoi. Vuoden kuluessa valmistui viisi uutta opasta. Näistä kaksi oli sisällöltään aivan uusia; Kotipuutarhurin jäteopas ja Rakennusjäteopas. Oppaat on nyt tiivistetty taskukokoisiksi ja asiat on esitetty tiiviisti ja täsmällisesti.