Kiertokapulan ja Keravan yhteistyö jätehuollossa tiivistyy

”Keravan Kaupunkitekniikka –liikelaitos on päättänyt siirtää 1.1.2012 – 31.12.2016 väliseksi ajaksi kilpailuttamansa jätteenkuljetussopimuksen Kiertokapula Oy:n hallinnoitavaksi 1.1.2015 alkaen. Kiertokapula Oy vastaa siten Keravan Kaupunkitekniikka –liikelaitokselle jätteenkuljetussopimuksen mukaisista tehtävistä ja hallinnoi sopimusta liikelaitoksen lukuun. Kiertokapula myös hoitaa jätemaksutaksan valmisteluun liittyvät tehtävät. Sopimus sisältää kahden vuoden option siten, että optiota käytettäessä sopimus päättyy 31.12.2018. Jätteenkeräyksestä ja kuljetuksesta huolehtii sopimuskauden ajan Jätehuolto Jorma Eskolin Oy.

Kiertokapula Oy ottaa vastuulleen myös voimassaolevan jätteenkuljetussopimuksen päättyessä 31.12.2016 tai optiokauden jälkeen 31.12.2018 jätteenkuljetuksen kilpailuttamisen. Seuraavan jätteenkuljetuksen urakkakilpailutuksen yhteydessä myös asiakaspalvelu ja laskutuksen hoito ja ajojen järjestäminen ja hallinnointi siirtyvät Kiertokapulalle.

Asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä toimitettiin Keravalta Kiertokapulan vastaanottopisteisiin vuonna 2013 yhteensä reilut 6 000 tonnia. Keravalla on kaikkiaan noin 18 600 kotitaloutta.

”Jätteenkuljetuksen hallinnoinnin luovuttaminen Kiertokapulalle merkitsee toimintojemme selkiytymistä ja voimavarojemme vapautumista muihin tehtäviin”, toteaa Keravan kaupungin tekninen johtaja Seija Vanhanen.

”Otamme mielellämme vastaan tämän tärkeän tehtävän. Keravan kaupunki on nyt kuudes osakkaamme kaikkiaan 12 osakkaastamme, joiden puolesta hoidamme kunnille kuuluvan järjestetyn jätehuollon tehtävän”, kertoo Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

Hyvää palvelua vankalla kokemuksella

Kiertokapulalla on usean vuoden kokemus ja vankka osaaminen järjestetyn jätehuollon hoitamisesta Hyvinkään, Valkeakosken, Mäntsälän, Riihimäen ja Hausjärven osalta. Kiertokapula hoitaa koko jätehuollon prosessin aina kilpailuttamisesta sopimuksiin, asiakaspalveluun ja laskutukseen. Yhtiöllä on käytössään tietojärjestelmät, joiden avulla jätehuolto hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Niiden avulla esimerkiksi jäteautojen ajoreitit pystytään suunnittelemaan järkeviksi ja asiakaspalvelu on ajan tasalla tyhjennyksistä. Tämä puolestaan heijastuu asiakkaille hyvänä asiakaspalveluna ja kustannustehokkuutena.