Kiertokapulan vuosi 2017 oli menestyksekäs

Kiertokapulan liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa vuonna 2017. Liikevaihto kasvoi noin 3,75 miljoonaa euroa vuodesta 2016. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat useat pilaantuneiden maiden työmaat sekä lupa ottaa vastaan suljettavan kaatopaikan rakenteisiin lajittelurejektejä. Lisäksi Kiertokapula sai hoidettavakseen Järvenpään, Tuusulan ja Lopen jätteen keräys- ja kuljetustehtävät sekä näihin liittyvän asiakaspalvelun.

Jätehuollon vastuullinen hoitaminen ja sen jatkuva kehittäminen sekä osakaskuntien jätehuollon tarpeisiin vastaaminen ovat Kiertokapulan toiminnan kulmakiviä. Vuosien aikana Kiertokapula on ollut mukana kehittämässä kunnallista jätehuoltoa sekä siihen vahvasti linkittyvää kiertotaloutta. Yrityksen tahtotila on huolehtia siitä, että jätteidenkäsittely hoidetaan asianmukaisesti ja että mahdollisimman suuri osa jätteistä saadaan hyötykäyttöön joko materiaalina tai energiana. Tässä työssä suurta roolia näyttelee oman ammattitaitoisen henkilökunnan lisäksi yhteistyökumppanit.

Kiertotaloutta yhdessä yhteistyökumppanien kanssa

Suurin osa asumisessa syntyvästä jätteestä hyödynnettiin materiaalina ja energiana Fortum Waste Solutions Oy:n jätevoimalassa ja Ekojalostamossa Riihimäellä. Ekojalostamossa seka- ja kuivajätteestä erotellaan biojätteet, muovi ja metalli hyödynnettäviksi materiaalina. Kaikki Kiertokapulan toimialueelta erilliskerätty biojäte käsiteltiin St1 Renewable Energy Oyj:n bioetanolilaitoksella Hämeenlinna Karanojalla etanoliksi, lämmöksi, sähköksi ja lannoitteeksi. Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste oli yli 90 % vuonna 2017.

Vuonna 2017 tuli täyteen 10 vuotta siitä, kun Kiertokapula toimitti ensimmäisen jätekuorman Fortum Waste Solutions Oy:n (silloinen Ekokem) Jätevoimalalle hyödynnettäväksi energiana. Kiertokapula oli ensimmäinen kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka solmi yhteistyösopimuksen jätteiden energiahyödyntämisessä. Jätteiden energiahyödyntämisessä saatava kaukolämpö on merkittävä osa alueellista kiertotaloutta. Energiahyödyntämisen aloittaminen oli iso askel kohti yhä vastuullisempaa kuntien jätehuoltoa ja kiertotaloutta.

Noin kolme vuotta energiahyödyntämisen aloittamisesta Kiertokapula solmi yhteistyösopimuksen St1 Renewable Energy Oyj:n kanssa ja Bionolix-tehdas vihittiin käyttöön ensimmäisenä maailmassa. Biojätetoimitukset tehtaalle aloitettiin vuonna 2010. Biojätteestä prosessoidaan laitoksella bioetanolia autojen polttoaineen raaka-aineeksi. Sivutuotteena syntyy kaukolämpöä ja sähköä. Jäljellejäävästä massasta tuotetaan vielä biokaasulaitoksella biokaasua ja lannoitetta.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kiitokseksi pitkäjänteisestä työstä

Kiitoksena pitkäjänteisestä työstä ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin hyväksi Suomalaisen Työn Liitto myönsi Kiertokapulalle Yhteiskunnallinen yritys -merkin 15.6.2017. Merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ekologisia haasteita ja ne käyttävät myös vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös toiminnan avoimuus.  Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

Kiertokapulan toiminnalla on yhteiskunnallista merkittävyyttä ja sen rooli kuntalaisten asuinympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämisessä on tärkeä. Kiertokapula sai ensimmäisenä suomalaisena jätehuoltoyhtiönä käyttöönsä sertifioidun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän vuonna 1998, joka sekin kertoo sitoutumisesta vastuulliseen toimintaan. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna yhteiskunnalle on tärkeää, ettei yritys käytä toimintaansa julkisia varoja tai kuntalaisten verorahoja, eikä tavoittele toiminnallaan voittoa.

Kiitän lämpimästi Kiertokapulan henkilökuntaa sekä hallitusta, hallintoneuvostoa ja muita yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä. Työtä on tehty ammattitaidolla ja hyvällä motivaatiolla ympäristön ja ihmisten parhaaksi.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Mäkinen, puh. 050 404 9370