Valitse sivu

Astialaskuri

Puhelinvaihde 8.00 - 15.00

Telephone exchange 8.00 - 15.00


Kiinteistön jätehuolto 8.00 - 18.00

Customer service 8.00 - 18.00

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta 8.00 - 15.00

Sorting advice 8.00 - 15.00

neuvonta@kiertokapula.fi

Perusmaksuasiat 8.00 - 20.00

perusmaksu@kiertokapula.fi

Astialaskuri kertoo suuntaa antavat jäteastioiden määrät sekä tyhjennysvälit Kiertokapulan toimialueella. Laskenta perustuu kiinteistön asukasmäärään. Lisäksi se laskee vuosikustannukset jätelajeille, joiden keräyksen Kiertokapula järjestää (pl. Nurmijärvi). Hinnat sisältävät jätteiden kuljetus- ja käsittelyosuuden sekä arvonlisäveron. Jätetaksaan voit tutusta kokonaisuudessaan Kolmenkierron sivuilla.

Laskurin tulosta tulkitessa kannattaa huomioida se, että suuremmilla kiinteistöillä voi olla järkevämpää käyttää pienastioiden sijaan suursäiliöitä, kuten syväkeräys- tai etukuormaussäiliöitä. Suursäiliöitä käytettäessä maksu muodostuu jätteen todellisen painon mukaan.

Tutustu kiinteistöjen lajitteluvelvoitteisiin sekä jäteastioiden tyhjennysväleihin. Neuvontamme auttaa oikeiden jäteastiamäärien ja tyhjennysvälien mitoittamisessa kiinteistölle.

Laskurin käyttöohje

Valitse alasvetovalikosta ensin kunta ja sitten kiinteistön asukasmäärä. Kun olet valinnut molemmat, laskuri laskee tuloksen valikon alapuolelle.

Kunta
Kiinteistön asukasmäärä
JätelajiAstiat (kpl x litraa)TyhjennysväliHinta (€/vuosi)

* pakollinen lajiteltava kun asuntojen määrä on vähintään viisi

** pakollinen lajiteltava kun asuntojen määrä on vähintään kymmenen

Sopimuksen jätehuollosta voit tehdä asiakaspalvelumme kautta. Voit tilata jätehuoltopalvelut myös Asiakasnetistä. Asiakasnetissä voit tarkistaa jäteastioiden seuraavan tyhjennyspäivän, tehdä muutoksia jäteastian tyhjennysväleihin sekä muuttaa asiakastietojasi.

HUOM! Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Jätelakiin liittyvissä asetuksissa määritellään syksyn 2021 aikana, mitä lajitteluastioita kullakin kiinteistöllä jatkossa pihassaan tulee olla. Asetusluonnoksen mukaan kaikkien taajamissa sijaitsevien, vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen tulee liittyä biojätteen keräykseen. Biojätteen keräys laajenee myöhemmin yli 10 000 asukkaan taajamissa joka kiinteistöön. 5–9 -huoneiston kiinteistölle tulee uutena velvoitteena järjestää keräys myös lasipakkauksille ja metallille. Lue aiheesta lisää.