Valitse sivu

Muutokset biojätteen keräyksessä vuonna 2024

Käytä verkkopalvelua

Web service


Ympäristökasvatus, lajitteluneuvonta

Sorting advice

Jätehuollon perusmaksu


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(pvm/mpm)

(Local network charge)Biojätteen keräys tai kompostointi tulee pakolliseksi kaikille kiinteistöille yli 5 000 asukkaan taajamissa reuna-alueineen vuonna 2024 porrastetusti huhti-marraskuun aikana. Velvoite koskee jatkossa siis myös omakotitaloja ja pieniä taloyhtiöitä.

Tarkastele keräysvelvoitteen rajoja tältä kartalta. Valitse kartalta alue B nähdäksesi velvoitealueen. Hakutoiminnolla voit tarkistaa oman kiinteistön sijoittumisen velvoitteen piiriin.

Kysely biokeräykseen liittyen

Biojätteen keräykseen velvoitetuille, eli alueella B sijaitseville kiinteistöille, lähetämme syksyllä 2023 aikana kyselyn. Kyselyllä on tarkoitus selvittää aikovatko kiinteistöt aloittaa kompostoinnin, haluavatko oman biojäteastian vai perustavatko biojäte-kimpan naapureiden kanssa.

Keräysten suunnittelu on vielä kesken, ja toivomme, että asiakkaamme odottavat lisätietoa asiaan liittyen.

Biojäte kompostoimalla hyödyksi

Kompostointi on muutoksen jälkeenkin edelleen sallittu ja suositeltu tapa biojätteen käsittelyyn. Kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista tulee ilmoittaa kompostoinnin aloittamisen jälkeen Asiakasnetistämme löytyvällä lomakkeella. Ilmoituksen pääsee täyttämään ilman kirjautumista kohdasta ”Täytä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle”. Kiinteistö- ja rakennustunnus eivät ole pakollisia tietoja, eli niitä ei tarvitse täyttää.

Lue lisää kompostoinnista Kompostointi -oppaastamme.

Biojätteen keräys vaihtoehtona

Jos biojätettä ei kompostoida, tulee velvoitettujen kiinteistöjen kerätä biojäte erilliseen biojäteastiaan. Keräykset alkavat kunnissamme vuoden 2024 aikana porrastetusti huhti-marraskuun aikana.

Keräys on suositeltavaa järjestää kimppakeräyksenä naapureiden kanssa, jolloin keräyksestä aiheutuvat kulut jakautuvat kimpan osakkaiden kesken. Biojätekimppaan voi osallistua maksimissaan viisi huoneistoa, joiden välimatka voi olla maksimissaan 500 metriä. Kimppakeräyksien suunnittelu kannattaa jo aloittaa naapureiden kanssa.

Kiinteistöjen ei kannata hankkia itse omia biojätteen keräysastioita. Kiertokapula toimittaa keräyksessä tarvittavat jäteastiat kiinteistöille ennen keräyksen alkamista. Keräysastiat kuuluvat tyhjennyshintaan. Biojäteastioiden tyhjennyshinnat vuodelle 2023 löytyvät täältä. Vuoden 2024 tyhjennyshinnat varmistuvat vuoden 2024 jätetaksassa, jonka alueellinen jätehuoltoviranomainen, jätelautakunta Kolmenkierto, vahvistaa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Biojätteen keräykseen soveltuu 140 tai 240 litrainen astia. Keräyksessä käytettävät astiat tulevat olemaan tuulettuvaa mallia, jolloin niiden tyhjennysväli on maksimissaan neljä viikkoa.