Valitse sivu

Muutokset biojätteen keräyksessä vuonna 2024

Puhelinvaihde 8.00 - 15.00

Telephone exchange 8.00 - 15.00


Kiinteistön jätehuolto 8.00 - 18.00

Customer service 8.00 - 18.00

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta 8.00 - 15.00

Sorting advice 8.00 - 15.00

neuvonta@kiertokapula.fi

Perusmaksuasiat 8.00 - 20.00

perusmaksu@kiertokapula.fi

Biojätteen keräys tai kompostointi tulee pakolliseksi kaikille kiinteistöille yli 5 000 asukkaan taajamissa reuna-alueineen vuonna 2024 porrastetusti huhti-marraskuun aikana. Velvoite koskee jatkossa siis myös omakotitaloja ja pieniä taloyhtiöitä.

Tarkastele keräysvelvoitteen rajoja tältä kartalta. Valitse kartalta alue B nähdäksesi velvoitealueen. Hakutoiminnolla voit tarkistaa oman kiinteistön sijoittumisen velvoitteen piiriin.

Kysely biokeräykseen liittyen

Asiakkaamme tulevat saamaan kevään 2023 aikana kyselyn biojätteen keräämisen ja käsittelyn tapaan liittyen. Keräysten suunnittelu on vielä kesken, ja toivomme, että asiakkaamme odottavat lisätietoa asiaan liittyen.

Biojäte kompostoimalla hyödyksi

Kompostointi on muutoksen jälkeenkin edelleen sallittu ja suositeltu tapa biojätteen käsittelyyn. Kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista tulee ilmoittaa kompostoinnin aloittamisen jälkeen Asiakasnetistämme löytyvällä lomakkeella.

Lue lisää kompostoinnista Kompostointi -oppaastamme.

Biojätteen keräys vaihtoehtona

Jos biojätettä ei kompostoida, tulee velvoitettujen kiinteistöjen kerätä biojäte erilliseen biojäteastiaan. Keräykset alkavat kunnissamme vuoden 2024 aikana porrastetusti huhti-marraskuun aikana.

Keräys on suositeltavaa järjestää kimppakeräyksenä naapureiden kanssa, jolloin keräyksestä aiheutuvat kulut jakautuvat kimpan osakkaiden kesken. Kimppakeräyksien suunnittelu kannattaa jo aloittaa naapureiden kanssa.

Kiinteistöjen ei kannata hankkia itse omia biojätteen keräysastioita. Kiertokapula toimittaa keräyksessä tarvittavat jäteastiat kiinteistöille ennen keräyksen alkamista. Keräysastiat kuuluvat tyhjennyshintaan.

Biojätteen keräykseen soveltuu 140 tai 240 litrainen astia. Keräyksessä käytettävät astiat tulevat olemaan tuulettuvaa mallia, jolloin niiden tyhjennysväli on maksimissaan neljä viikkoa.