Valitse sivu

Muutokset pakkausjätteiden keräyksessä vuonna 2023

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)Uuden jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista. Jätelain uudistus liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn ns. jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa.

Vuoden 2023 muutokset 5-9 huoneiston kiinteistöissä

Kiertokapulan toimialueella pienmetallin ja lasipakkausten kiinteistökohtainen keräysvelvoite laajenee koskemaan kaikkia vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä taajamissa. Aiemmin velvoiterajana on ollut 10 asuinhuoneistoa. Määräyksien liitteenä on aluerajaus, jonka karttasovellukseen voit tutustua tästä.

Lisäksi laki siirtää kaikkien pakkausjätteiden kiinteistökohtaisen keräysvelvoitteen kuntien vastuulle, eli tällä alueella kuntien omistamalle jäteyhtiölle Kiertokapulalle. Muovipakkausten osalta Kiertokapula on jo vastannut keräyksestä. Valkeakosken alueella olemme hoitaneet kaikkien pakkausjakeiden ja Mäntsälässä pakkauslasin ja pienmetallin keräyksen. Nämä tulevat pysymään ennallaan.

Lasipakkaus-, pienmetalli- ja kartonkijätteen keräys alkaa Kiertokapulan järjestämänä vuoden 2023 aikana seuraavasti

1.7.2023 alkavat keräykset

 • Hattula
 • Hämeenlinna
 • Janakkala (pl. Tervakoski)

1.11.2023 alkavat keräykset

 • Järvenpää
 • Kerava
 • Tuusula
 • Mäntsälä

1.9.2023 alkavat keräykset

 • Hausjärvi
 • Hyvinkää
 • Loppi
 • Nurmijärvi
 • Riihimäki
 • Janakkalan Tervakoski
 • Tuusulan Jokela

Kun Kiertokapula aloittaa keräykset, vanhat keräyssopimukset raukeavat automaattisesti. Niitä ei tarvitse erikseen irtisanoa.

Tietoa jäteastioista taloyhtiöille ja isännöitsijöille

Käsin siirrettävät pakkausjätteiden jäteastiat kuuluvat tyhjennyspalvelun hintaan sen jälkeen, kun keräys siirtyy Kiertokapulan vastuulle. Syväkeräysastiat ovat aina kiinteistön itse hankkimia. Puristimet ja etukuormausastiat kiinteistö voi itse hankkia tai sopia vuokraamisesta erikseen kanssamme. Tyhjennyspalvelun hinta sisältää käsin siirrettävien pienastioiden ja nostoperusteisten säiliöiden seka-, pakkaus- ja kuivajäteastioiden pesut yhden (1) kerran vuodessa ja biojäteastioiden pesut kaksi (2) kertaa vuodessa.

a) Kiinteistöllä on vuokra-astia
• Kiertokapula pyrkii lunastamaan pakkausjäteastiat edelliseltä urakoitsijalta, jotta turhaa astiakuljetusta vältettäisiin. Tästä tiedotamme vuonna 2023.

b) Astiaa ei ole
• Kiertokapula toimittaa käsin siirrettävät keräysastiat pakkausjätteille.

Ratkaisuja jätetilojen riittävyyteen

Useille 5–9 huoneiston kiinteistölle tulee lisää jäteastioita. Tilanpuute ei vapauta keräysvelvoitteista. Yhteiset jätepisteet ja -astiat (kimpat) ovat mahdollisia ja suositeltavia naapureiden tai taloyhtiöiden kesken. On myös mahdollista järjestää jätehuolto siten, että toisella kiinteistöllä on esim. lasipakkausastia ja toisella pienmetalliastia. Tällöin säästetään niin kustannuksissa kuin tyhjennysten aiheuttamissa hiilidioksidipäästöissä. Muiden jäteastioiden kokoa voi täyttöasteen salliessa muuttaa tai vähentää astioita ja lyhentää tyhjennysväliä. Yhden astian tyhjentäminen kerran viikossa maksaa saman verran kuin kahden samanlaisen tyhjentäminen joka toinen viikko.

Jätehuollon muutoksista tiedottaminen

Toimialueemme isännöitsijät saivat kyselyn liittyen pakkausjätteiden keräyksen järjestämiseen kiinteistöillään. Isännöitsijöillä, joilla oli alle 10 huoneistoa isännöitävänä, täyttivät tiedot suoraan Kiertokapulan Asiakasnettiin. Jos isännöitäviä kiinteistöjä oli enemmän, täyttivät isännöitsijät tiedot Kiertokapulan toimittamaan Excel-taulukkoon.

Järjestimme myös 6.4.2023 Teams-tilaisuuden, jossa sai apua kyselyn täyttämiseen. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa alla olevasta linkistä:

Teams-tilaisuus pakkausjätekyselyyn liittyen

Säännöllinen tiedottaminen ja viestintä

Uusista jätehuoltomääräyksistä, lajitteluvelvoitteista ja aluerajauksista tiedotetaan mediassa jätehuoltoviranomaisen ja Kiertokapulan toimesta. Isännöitsijöille suunnatussa uutiskirjeessä asiaa pidetään esillä ja vuoden 2023 alusta alkaen uutiskirjeissä kerrotaan ajankohtaisia asioita muutoksesta.
Isännöitsijät voivat ottaa yhteyttä myös sähköpostitse osoitteeseen sidosryhmapalvelu[at]kiertokapula.fi .