Kiitos kyselyyn vastanneille!

Kiertokapula osallistuu yhdeksän muun jäteyhtiön kanssa Suomen Kiertovoima KIVO:n hankkeeseen, jossa tavoitteena on kehittää kuntaurakoiden hoitamista, kuljettajayhteistyötä ja asiakaspalvelua. Lähtötilannetta mittaava kysely tehtiin helmikuussa.

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että Kiertokapulan asiakaspalvelun osalta kehittämistarvetta on erityisesti Asiakasnetin käytettävyyden parantamisessa sekä sähköpostiasioinnin nopeuttamisessa. Puhelinasiointia on pyritty parantamaan kevään 2018 aikana mm. ottamalla käyttöön takaisinsoittopalvelu.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!