Lopen jätteenkuljetusten kilpailutus alkanut

Kiertokapula kilpailuttaa Lopen kunnan jätekuljetukset. Kilpailutusasiakirjat on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Asiakirjat löytyvät myös Kiertokapulan internetsivuilta.

Kysymyksessä on kiinteistökohtainen jätteenkeräys, joka kuuluu kunnan vastuulle. Lopen kunnan jätteenkuljetukset päätettiin siirtää kunnan vastuulle jätelautakunta Kolmenkierron toimesta. Tämän jälkeen Lopen kunta teki Kiertokapulan kanssa sopimuksen, jonka perusteella Kiertokapula kilpailuttaa jätteenkuljetuksen ja hoitaa urakan aikana laskutuksen, asiakaspalvelun ja muut urakkaan liittyvät tehtävät.

Uusi kuljetusurakka alkaa 1.10.2017 ja kestää neljä vuotta. Urakkaa on mahdollista jatkaa kahdella vuodella. Tarjouspyyntöä on valmisteltu yhteistyössä Lopen kunnan virkamiesten kanssa ja tarjouspyyntö on käynyt lausunnolla Lopen kunnanhallituksessa. Kaikki lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu lopullisessa tarjouspyynnössä.

Yksi toimija takaa samat palvelut, edut ja hinnat kaikille kuntalaisille

Kiertokapulalla on usean vuoden kokemus ja vankka osaaminen järjestetyn jätehuollon hoitamisesta, johon kuuluu koko jätehuollon prosessin hoitaminen aina jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sopimuksiin, asiakaspalveluun ja laskutukseen. Yksi toimija takaa sen, että jokaisella kuntalaisella on samat palvelut, edut ja hinnat. Tärkeä osa jätehuoltoa on myös asiakaspalvelu. Niin uusien kuin vanhojenkin asiakkaiden käytössä on Kiertokapulan ammattitaitoinen asiakaspalvelu, josta asiakkaiden on helppo saada kuntakohtaista tietoa esimerkiksi taksoista ja tyhjennysreiteistä tai Kolmenkierron toimialueen jätehuoltomääräyksistä.

Lopen jätehuollon kilpailutukseen liittyvä hankintaklinikka järjestetään Lopen kunnantalolla ti 7.3. kello 13.00. Tilaisuudessa esitellään kilpailutusasiakirjat. Tilaisuudessa vastataan yleisiin tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin. Tarkentavat lisäkysymykset otetaan tilaisuudessa vastaan ja vastaukset tulevat kaikille tarjoajille nähtäviksi Kiertokapulan Internet-sivuille. Tilaisuudessa on paikalla myös Hämeen Yrittäjien hankinta- asiamies Timo ilomäki.

Lisätietoja:
Liisa Sivusaari
asiakaspalvelupäällikkö
Kiertokapula Oy
puh. 040 549 1385
sähköposti: liisa.sivusaari@kiertokapula.fi