Mikä on peruutuslisä?

Kiertokapulan jätteenkeräykseen ja –kuljetukseen liittyvällä haja-asutusalueiden peruutuslisällä tarkoitetaan sellaista lisämaksua, joka veloitetaan, jos jäteauto joutuu peruuttamaan jäteastiaa tyhjentääkseen yli 20 metrin matkan. Peruutuslisä perustuu siihen, että pitkä peruutusmatka hidastaa ja vaikeuttaa huomattavasti jätteiden keräilyä. Peruutuslisä on käytössä vain haja-asutusalueilla ja sielläkin vain siinä tapauksessa, jos jäteauto joutuu peruuttamaan yli 20 metriä. Peruutuslisä on ollut Hausjärvellä ja Hyvinkäällä käytössä haja-asutusalueella jo vuosia. Koko jätelautakunnan toimialueella pyritään yhdenmukaisiin määräyksiin ja taksaperusteisiin. Peruutuslisä koskee nyt kaikkia Kiertokapulan hallinnoimia kuntia eli kaikkia niitä, joihin lautakunta määrittää taksan ja joissa on haja-asutusaluetta.

Peruutuslisän suuruus määräytyy kuljetusten kilpailutuksessa. Se on pääsääntöisesti n. 1 – 2,50 euroa. Peruutuslisä näkyy erillisenä laskurivinä asiakkaan laskulla.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen (10) metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen on selvitettävä.