Muistathan tehdä imuautokuorman tuonnista ennakkoilmoituksen – vältetään turhat ajoreissut

Kiertokapulan kaikilla jätteenkäsittelyalueilla ei voida vastaanottaa kaikenlaisia imuautokuormia. Vastaanottopaikka määritetään kuorman sisällön ja ominaisuuksien perusteella. Tästä syystä on tärkeää, että asiakas sopii imuautokuormien toimittamisesta Kiertokapulan jätteenkäsittelyalueille ennakkoon (yhteystiedot tiedotteen lopussa). Näin asiakas välttyy turhalta käynniltä jätteenkäsittelyalueella.

Imuautokuormia, jotka sisältävät puhdasta purua tai esimerkiksi turvetta ja muuta kompostoituvaa materiaalia, voidaan ottaa vastaan kaikilla alueillamme. Jäte ei kuitenkaan purettaessa saa pölytä. Asiakkaan tulee todentaa ennen kuorman vastaanottoa, ettei purkamisesta aiheudu pölyämistä. Jos purua tai kompostoituvaa materiaalia sisältävä jätekuorma pölyää purettaessa, kuorma otetaan vastaan vain Karanojan jätteenkäsittelyalueella.

Puhtaat purukuormat saavat sisältää vähäisen määrän sanomalehteä. Kompostoituva materiaali voi olla esimerkiksi turvetta tai turpeen ja purun sekoitusta, ja se saa myös sisältää vähäisen määrän sanomalehteä sekä muuta maatuvaa jätettä.

Mikäli kuorma sisältää muuta kuin purua tai kompostointiin soveltuvaa materiaalia, on se mahdollista ottaa vastaan Karanojan loppusijoitusalueelle. Tällöin jätteestä tulee olla teetettynä kaatopaikkakelpoisuuslausunto, jolla varmistetaan jätteen soveltuvuus kaatopaikalle. Lausunto tulee toimittaa Kiertokapulalle hyväksyttäväksi ennen jätteen toimitusta.

Kaikista imuautokuormista ilmoitetaan etukäteen hankintainsinööri Laura Tokeensuulle, puh. 040 352 4386.