Muutoksia jätehuoltoon Hausjärven Mommilan ja Hietoisen alueella

Mommilan ja Hietoisen alueet Hausjärvellä siirtyvät myös kunnan järjestämään jätehuoltoon

Kuntien yhteisen jätelautakunnan Kolmenkierron päätöksen mukaisesti loputkin Hausjärven kunnan alueista (Mommila ja Hietoinen) siirtyvät lokakuun aikana kunnan kilpailuttaman jätehuollon pariin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vastaisuudessa kaikkien kuntalaisten jäteastiat tyhjentää sama kuljetusyhtiö, tällä hetkellä RenoNorden Oy. Tyhjennyspäivämäärään ja tyhjennysväliin saattaa tulla osalla asiakkaita muutoksia. Kaikille uusille asiakkaille on lähetetty kotiin muutoksista tiedottava kirje.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hyväksymässä jätemaksutaksassa, joka löytyy kokonaisuudessaan jätehuoltoviranomaisen ja Kiertokapulan verkkosivuilta. Tyhjennysväleihin, astiakokoihin, vuokra-astioihin, kompostointiin sekä palautteeseen ja laskutukseen liittyvät asiat hoidetaan Kiertokapulan asiakaspalvelun kautta sähköpostilla, verkkosivuston Asiakasnetin kautta tai puhelimitse. Mommilan seurojentalolla järjestetään myös asukastilaisuus aiheeseen liittyen 5.10.2016 klo 18.00. Paikalla ovat kunnan, lautakunnan ja Kiertokapulan edustajat.

Muutos koskee pieniltä osin myös osaa vanhoista asiakkaista. Tiistaipäivän ajoja on jouduttu ryhmittelemään uudelleen, ja uudet ajoreitit otetaan käyttöön 10.10. alkaen. Asiakkaille on lähetetty kirje aiheesta. Jatkossa tyhjennykset hoituvat normaalisti aiemmin sovitun tyhjennysrytmin mukaisesti.