Valitse sivu

Jätelain uudistus

Puhelinvaihde

075 753 0000 (pvm/mpm)


Kiinteistön jätehuolto

075 753 0010

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

075 753 0011

neuvonta@kiertokapula.fi

Palaute tai ympäristöhavainto

Muut yhteystiedot

Uuden jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.

Jätelain uudistus liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn ns. jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Presidentti vahvisti lain jätelain muuttamisesta 15.7.2021 ja uusi jätelaki astuu voimaan 19.7.2021.

Uudistetun jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet.

Uuden jätelain astuttua voimaan Kiertokapulan toimialueella pakkausjätteiden erilliskeräys laajenee taaja-asutusalueen kiinteistöille, joissa on vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa. Tällä hetkellä rajana on kymmenen asuinhuoneistoa, kartonki- ja muovipakkausten keräyksellä viisi (5) huoneistoa.

Jätelaki tuo lisää lajittelumahdollisuuksia

Jätelakiin liittyvissä asetuksissa määritellään syksyn 2021 aikana, mitä lajitteluastioita kullakin kiinteistöllä jatkossa pihassaan tulee olemaan. Asetusluonnoksen mukaan kaikkien taajamissa sijaitsevien, vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen on mahdollista liittyä biojätteen keräykseen. Biojätteen keräys laajenee myöhemmin yli 10 000 asukkaan taajamissa joka kiinteistöön.
5–9 -huoneiston kiinteistölle tulee uutena velvoitteena järjestää jäteastiat myös lasipakkauksille ja metallille. Poistotekstiilien alueellinen keräys alkaa vuoden 2023 alussa koko Suomessa.

Yhteiset jätepisteet ja -astiat (kimpat) ovat mahdollisia ja suositeltavia naapureiden tai taloyhtiöiden kesken. Tällöin säästetään niin kustannuksissa kuin tyhjennysten aiheuttamissa hiilidioksidipäästöissä. Astia- ja tilatarpeen selvittämiseen saa apua esimerkiksi Kiertokapulan neuvonnasta.