Valitse sivu

Jätelain uudistus

Puhelinvaihde

075 753 0000 (pvm/mpm)


Kiinteistön jätehuolto

075 753 0010

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

075 753 0011

neuvonta@kiertokapula.fi

Palaute tai ympäristöhavainto

Muut yhteystiedot

Jätelainsäädännön uudistus on käynnissä. Uudistus liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn ns. jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Jätelain muutokset astuvat voimaan aikaisintaan kesällä 2021, koska lakiehdotusta ei ole vielä käsitelty eduskunnassa.

Uudistetun jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet.

Uuden jätelain astuttua voimaan Kiertokapulan toimialueella pakkausjätteiden erilliskeräys laajenee taaja-asutusalueen kiinteistöille, joissa on vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa. Tällä hetkellä rajana on kymmenen asuinhuoneistoa, kartonki- ja muovipakkausten keräyksellä viisi (5) huoneistoa. Biojätteen keräys tulee pakolliseksi muutaman vuoden kuluttua kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa. Myös poistotekstiilien keräys on järjestettävä lakisääteisenä muutaman vuoden kuluttua koko Suomessa.

Kiinteistön haltijan velvoitteet jätelain uudistumisen myötä

Kiinteistön haltijan tulee järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikka ja jäteastiat, ellei astia sisälly tyhjennyshintaan. 5–9 -huoneiston kiinteistölle tulee uutena velvoitteena järjestää jäteastiat lasipakkauksille ja metallille. Yhteiset jätepisteet ja -astiat (kimpat) ovat mahdollisia ja suositeltavia naapureiden tai taloyhtiöiden kesken. Tällöin säästetään niin kustannuksissa kuin tyhjennysten aiheuttamissa hiilidioksidipäästöissä. Astia- ja tilatarpeen selvittämiseen saa apua esimerkiksi Kiertokapulan neuvonnasta.