Valitse sivu

Jätelain uudistus

Puhelinvaihde 8.00 - 15.00

Telephone exchange 8.00 - 15.00


Kiinteistön jätehuolto 8.00 - 18.00

Customer service 8.00 - 18.00

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta 8.00 - 15.00

Sorting advice 8.00 - 15.00

neuvonta@kiertokapula.fi

Perusmaksuasiat 8.00 - 20.00

perusmaksu@kiertokapula.fi

Uuden jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.

Jätelain uudistus liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn ns. jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Presidentti vahvisti lain jätelain muuttamisesta 15.7.2021 ja uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021.

Uudistetun jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet.

Uusi jätelaki merkitsee Kiertokapulan toimialueella pakkausjätteiden erilliskeräyksen laajenemista taaja-asutusalueen kiinteistöille, joissa on vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa. Tällä hetkellä rajana on kymmenen asuinhuoneistoa, kartonki- ja muovipakkausten keräyksellä viisi (5) huoneistoa.

Jätelaki tuo lisää lajittelumahdollisuuksia

Jätelakiin liittyvissä asetuksissa määritellään syksyn 2021 aikana, mitä lajitteluastioita pitää olla eri kokoisten kiinteistöjen pihoissa. Biojätteen keräys laajenee vuonna 2024 yli 10 000 asukkaan taajamissa joka kiinteistöön. Seuraava muutos on vuonna 2023, jolloin 5–9 -huoneiston kiinteistölle tulee uutena velvoitteena järjestää jäteastiat myös lasipakkauksille ja metallille. Myös poistotekstiilien alueellinen keräys alkaa vuonna 2023 koko Suomessa.

Yhteiset jätepisteet ja -astiat (kimpat) ovat mahdollisia ja suositeltavia naapureiden tai taloyhtiöiden kesken. Tällöin säästetään niin kustannuksissa kuin tyhjennysten aiheuttamissa hiilidioksidipäästöissä. Astia- ja tilatarpeen selvittämiseen saa apua esimerkiksi Kiertokapulan neuvonnasta.