Nurmijärven Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueen toiminta on siirtynyt Kiertokapulan vastuulle

Kiertokapula Oy alkaa hoitaa Nurmijärven Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyaluetta vuoden 2019 alussa. Muutos ei aiheuta jätteidenkäsittelyalueella asioiville muutoksia. Aukioloajat pysyvät ennallaan ja alueelle voi edelleen tuoda samoja jakeita kuin ennenkin.

Kiertokapula Oy on 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, jonka osakaskunnaksi Nurmijärven kunta päätti liittyä vuonna 2018. Kiertokapulan pääasiallisena tehtävänä on järjestää yhdyskuntajätteen ja biojätteen käsittely toiminta-alueellaan, mutta yritykseltä löytyy myös räätälöityjä ja kustannustehokkaita jätteidenkäsittelypalveluita teollisuuden ja kaupan tarpeisiin.

Vuoden 2019 alusta alkaen Kiertokapula on palvellut nurmijärveläisiä monipuolisin jätehuollon palveluin. Noutopalvelun voi tilata hakemaan kotoa tarpeettomiksi käyneet isommat jätteet ja pihatalkoisiin voi tilata vuokralavan. Jätehuoltoon liittyviä oppaita ja tarroja on myös tilattavissa eri kanavien kautta. Kiertokapulan jäteneuvonnasta saa tietoa jätteiden lajittelusta, jätteen määrän vähentämisestä sekä esimerkiksi jätteidenkäsittelyalueiden toiminnasta.

Jäteastioiden tyhjentäminen ei siirry Kiertokapulan vastuulle

Vuoden 2019 alusta alkaen Kiertokapula vastaa Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueen toiminnasta sekä asiakkaiden jäteneuvonnasta. Nurmijärvellä jatkuu toistaiseksi sekajätteiden ja asumisessa syntyvien lietteiden osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kiinteistön haltija kilpailuttaa ja sopii jätteenkuljetuksesta suoraan valitsemansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Biojätteen erilliskeräys on kunnan kilpailuttama, jota hoitaa tällä hetkellä Lassila&Tikanoja.

Jätehuoltoviranomaisena toimii Jätelautakunta Kolmenkierto

Jätelautakunta Kolmenkierto on Kiertokapulan osakaskuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii vuoden 2019 alusta myös Nurmijärven jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltoviranomaisen kanssa hoidetaan mm. mahdolliset jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset. Nurmijärvellä noudatetaan vuoden 2019 alussa voimassa olevia Nurmijärven omia jätehuoltomääräyksiä. Kun Jätelautakunta Kolmenkierto uusii jätehuoltomääräykset vuoden 2019 aikana, ne otetaan käyttöön myös Nurmijärven alueella.

Lisätietoja:
Kari Mäkinen
toimitusjohtaja
Kiertokapula Oy
puh. 050 404 9370
kari.makinen@kiertokapula.fi