Ohjeita asbestipitoisen jätteen käsittelyyn ja pakkaamiseen

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa 1920-luvulta 1990-luvulle. Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut 1950, -60 ja -70-luvuilla. Asbestia on käytetty muun muassa vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa, rakennuslevyissä, putkieristeissä, tasoitteissa, maaleissa, liimoissa, kiinnityslaasteissa, saumauslaasteissa, muovimatoissa sekä kaakeleissa. Useimmiten asbestia on käytetty kuitusementtisissä rakennuslevyissä, kuten Minerit- Luja-, Vartti ja Eternit-levyissä.

Jäte, jonka epäillään sisältävän asbestia, esim. Minerit-rakennuslevyt, luokitellaan turvallisuussyistä asbestiksi. Jäte voidaan käsitellä rakennusjätteenä, mikäli se ei sisällä asbestia ja asiakas toimittaa asiasta analyysitodistuksen ennen vastaanottoa. Muun muassa Työterveyslaitos tekee asbestianalyysejä materiaalinäytteistä.

Asbestipitoista jätettä otetaan vastaan kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla. Yli 2 m³:n erät vastaanotetaan kuitenkin vain Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle. Asbestipöly on syöpää aiheuttava aine, joten Kiertokapulan työntekijöiden ja asiakkaidemme turvallisuuden vuoksi pölyävä asbestijäte on ehdottomasti pakattava hyvin.

Asbestijätteen voi pakata esim.

  • kestäviin pusseihin, jotka laitetaan pahvilaatikkoihin, joiden saumat on vahvistettu ilmastointiteipillä,
  • tiivisti suljettaviin, kestäviin säkkeihin tai
  • kannellisiin ja pannalla suljettaviin tynnyreihin. (Asbestia sisältävästä tynnyristä ei veloiteta hinnaston mukaista tynnyrilisämaksua.)

Asbestijätettä sisältävät pakkaukset ja kuorma pitää aina merkitä selvästi erottuvalla tekstillä: Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista / Asbestavfall. Farrligt att inandas. Jos tuojana on yritys, tulee pakkauksessa lisäksi olla yrityksen nimi. Puutteellisesti pakattua, pölyävää asbestijätettä ei oteta vastaan. Pölyämätöntä asbestijätettä ei sen sijaan tarvitse pakata.

Asbestin aiheuttaman merkittävän terveysriskin vuoksi emme velvoita työntekijöitämme auttamaan asiakastamme asbestikuorman purkamisessa. Tällä pyritään minimoimaan työntekijöiden altistuminen asbestipölylle.