Pakkausjätteet vuoden alusta tuottajavastuun alaisiksi – osassa nykyisistä hyötyjätepisteistä lasin ja metallin keräys loppuu

Kotitalouksien pakkausjätteet kerätään vuoden alusta Rinki-ekopisteisiin

Lasin ja metallin vastaanotto osalla Kiertokapulan tällä hetkellä ylläpitämistä hyötyjätepisteistä loppuu 1.1.2016 alkaen. Vastuu pakkauslasista ja –metallista sekä sen keräysjärjestelmästä siirtyy tällöin jätelain muutoksen myötä tuottajayhteisö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Rinki jatkaa tuottajapisteverkoston lunastamissa pisteissä keräyslasin ja metallin vastaanottoa. Toiminta siis jatkuu 73 Kiertokapulan entisellä pisteellä, lisäksi Rinki perustaa toimialueellemme 29 uutta pistettä lähinnä kauppojen yhteyteen.

Lähimmän Rinki-ekopisteen tiedot löytyvät vuoden alusta osoitteesta
www.rinkiin.fi/kotitalouksille tai Ringin palvelunumerosta, puh. 0800 133 888 (ark. 07-21 ja la 09-18). Suurin osa uusista pisteistä avataan tammikuussa. Kaikkien pisteiden toiminta käynnistyy vuoden 2016 aikana.

Tammikuussa 2016 käytöstä poistettaviin lasi- ja metalliastioihin tulee Kiertokapulan puolesta viikkojen 50-51 aikana merkinnät, jotka kertovat, että ne poistuvat käytöstä 1.1.2016. Paperinkeräys näillä pisteillä kuitenkin jatkuu. Näiden pisteiden täyttymisestä ym. voi jatkossa ilmoittaa Paperinkeräys Oy:lle puhelimitse numeroon 09 228 191 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@paperinkerays.fi
Kiertokapula ei siis enää vastaa hyötyjätteiden aluekeräyksestä eikä pisteiden siivoamisesta 1.1.2016 jälkeen. Lasia ja metallia otetaan vastaan Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla entiseen tapaan.

Valtakunnallisesti eri materiaalien kierrätyspisteet löytyvät vastaisuudessakin osoitteesta www.kierratys.info