Kiertokapulan järjestämä jätteenkuljetus

Kunnilla on mahdollisuus siirtää jätehuollon järjestämistehtävä erillisellä sopimuksella Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnissa joko niin, että kunta kilpailuttaa kuljetukset, tai niin, että jokainen kiinteistö tekee itse sopimuksen valitsemansa kuljetusyhtiön kanssa.

Kiertokapulan alueen kunnista Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Lopella, Mäntsälässä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkeakoskella on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus, jonka käytännön toteutuksesta vastaa Kiertokapula Oy. Näissä kunnissa asuinkiinteistöt sopivat kuljetuksesta Kiertokapulan asiakaspalvelun kanssa ja Kiertokapula hoitaa myös laskutuksen. Lisäksi Keravalla on kunnan kilpailuttama jätehuolto, jonka laskutuksesta huolehtii Kiertokapula ja asiakaspalvelusta kuljetusyhtiö. Muissa kunnissa kukin kiinteistö tekee sopimuksen suoraan valitsemansa kuljetusyhtiön kanssa. Yhteystietoja löydät esim. kuntakohtaisilta sivuilta.

Hyvää palvelua vankalla kokemuksella

Kiertokapulalla on usean vuoden kokemus ja vankka osaaminen järjestetyn jätehuollon hoitamisesta jo vuodesta 2002 alkaen Valkeakoskella. Muita kuntia on pikku hiljaa tullut lisää ja edelleen tulee lisää.

Kiertokapula hoitaa koko jätehuollon prosessin aina kilpailuttamisesta sopimuksiin, asiakaspalveluun ja laskutukseen. Yhtiöllä on käytössään hyvät tietojärjestelmät, joiden avulla jätehuolto hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Niiden avulla esimerkiksi jäteautojen ajoreitit pystytään suunnittelemaan järkeviksi ja asiakaspalvelu on ajan tasalla tyhjennyksistä. Tämä puolestaan heijastuu asiakkaille hyvänä asiakaspalveluna ja kustannustehokkuutena.

Laadunhallintajärjestelmällä valvotaan ja ohjataan kuljetusurakoitsijan työn laatua. Tämän seurauksena tyhjennykset pysyvät paremmin sovitussa aikataulussa.

Kiertokapula hoitaa sopimuksen myötä mm. seuraavat tehtävät:

  • kunnallisen jätehuollon tyhjennyksistä sopimisen
  • liittymiset, lopetukset ja jätehuollon keskeytykset
  • päivittäisten ajoreittien siirron kuljetusyhtiöille
  • asiakkailta tai kuljettajilta tulleiden palautteiden jatkokäsittelyn
  • asiakasrekisterin ylläpidon
  • tiedotuksen isännöitsijöille ja yksityisasiakkaille
  • laskutustietojen tarkistuksen ja siirron laskutukseen
  • hyötyjätepisteiden tyhjennysten seurannan, rytmityksen ja reklamaatioiden vastaanoton
  • astiatilauksien ja astiavuokrasopimuksien teon.