Kiertokapulan järjestämä jätteenkuljetus

Kunnilla on mahdollisuus siirtää jätehuollon järjestämistehtävä erillisellä sopimuksella Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnissa joko niin, että kunta kilpailuttaa kuljetukset, tai niin, että jokainen kiinteistö tekee itse sopimuksen valitsemansa kuljetusyhtiön kanssa.

 • Janakkala – kaikki kiinteistön haltijan kilpailuttamana
 • Nurmijärvi – vain biojätteen osalta kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus (asiakaspalvelu ja laskutus L&T), muut kiinteistön haltijan kilpailuttamana
 • Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Riihimäki ja Tuusula – kunnan kilpailuttama seka-, kuiva- ja biojätteiden keräys, pakkausjätteet kiinteistön kilpailuttamana
 • Mäntsälä – seka-, kuiva-, bio-, pakkauslasi- ja metallijäte kunnan kilpailuttamana, kartonki kiinteistön kilpailuttamana
 • Valkeakoski – kaikki kunnan kilpailuttamana

Kiertokapulan hoitaman jätteenkuljetuksen asiakaspalvelun yhteystiedot:

Hyvää palvelua vankalla kokemuksella

Kiertokapulalla on usean vuoden kokemus ja vankka osaaminen järjestetyn jätehuollon hoitamisesta jo vuodesta 2002 alkaen Valkeakoskella.

Kiertokapula hoitaa koko jätehuollon prosessin aina kilpailuttamisesta sopimuksiin, asiakaspalveluun ja laskutukseen. Yhtiöllä on käytössään hyvät tietojärjestelmät, joiden avulla jätehuolto hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Niiden avulla esimerkiksi jäteautojen ajoreitit pystytään suunnittelemaan järkeviksi ja asiakaspalvelu on ajan tasalla tyhjennyksistä. Tämä puolestaan heijastuu asiakkaille hyvänä asiakaspalveluna ja kustannustehokkuutena.

Laadunhallintajärjestelmällä valvotaan ja ohjataan kuljetusurakoitsijan työn laatua. Tämän seurauksena tyhjennykset pysyvät paremmin sovitussa aikataulussa.

Kiertokapula hoitaa sopimuksen myötä mm. seuraavat tehtävät:

 • kunnallisen jätehuollon tyhjennyksistä sopimisen
 • liittymiset, lopetukset ja jätehuollon keskeytykset
 • päivittäisten ajoreittien siirron kuljetusyhtiöille
 • asiakkailta tai kuljettajilta tulleiden palautteiden jatkokäsittelyn
 • asiakasrekisterin ylläpidon
 • tiedotuksen isännöitsijöille ja yksityisasiakkaille
 • laskutustietojen tarkistuksen ja siirron laskutukseen
 • hyötyjätepisteiden tyhjennysten seurannan, rytmityksen ja reklamaatioiden vastaanoton
 • astiatilauksien ja astiavuokrasopimuksien teon.