Maa-ainesten vastaanotto

Kiertokapula vastaanottaa maa-aineksia Kapulassa Hyvinkäällä ja Karanojalla Hämeenlinnassa. Henkilöautojen peräkärrykuormat voi tuoda alueille ilman erillistä sopimista, mutta suuremmista eristä sovitaan aina etukäteen.

Puhtaat maa-ainekset

Kiertokapula Oy vastaanottaa Karanojalla Hämeenlinnassa ja Kapulassa Hyvinkäällä puhdasta maata erikseen sovitusti Kiertokapulan aukioloaikana. Pientuojat (peräkärrykuormat) voivat tuoda ilman sopimista kuormamaksulla.

Pilaantuneet maa-ainekset

Pilaantunutta maata otetaan vastaan ympäristölupien mukaisesti Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa.

Hyvinkäällä voidaan ottaa vastaan öljyhiilivedyillä pilaantuneita massoja lievästi pilaantuneista aina vaarallisen jätteen tasoisiin massoihin asti, kun pitoisuudet ovat tiedossa ja niiden kunnostuksen on määrännyt pelastus- tai ympäristöviranomainen. Hämeenlinnassa puolestaan voidaan ottaa vastaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle soveltuvaa maata.

Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotosta on aina sovittava etukäteen.

Maa-ainesasioissa ota yhteyttä: Jenni Harmoinen, prosessi-insinööri, puh. 040 755 4559 tai jenni.harmoinen(at)kiertokapula.fi.