Maa-ainesten vastaanotto

Kiertokapula vastaanottaa erilaatuisia maa-aineksia Kapulassa Hyvinkäällä ja Karanojalla Hämeenlinnassa. Henkilöautojen peräkärrykuormat voi tuoda alueille ilman erillistä sopimista, mutta suuremmista eristä sovitaan aina erikseen.

Puhtaat maa-ainekset

Karanojalla Hämeenlinnassa ja Kapulassa Hyvinkäällä vastaanotetaan puhdasta maata erikseen sovitusti.

Pilaantuneet maa-ainekset

Pilaantunutta maata otetaan vastaan ympäristölupien mukaisesti Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa.

Hyvinkäällä voidaan ottaa vastaan öljyhiilivedyillä pilaantuneita massoja lievästi pilaantuneista aina vaarallisen jätteen tasoisiin massoihin asti, kun pitoisuudet ovat tiedossa ja niiden kunnostuksen on määrännyt pelastus- tai ympäristöviranomainen. Hämeenlinnassa puolestaan voidaan ottaa vastaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle soveltuvaa maata, jonka pitoisuudet ovat alle ylemmän ohjearvon.

Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotosta on aina sovittava erikseen.

Maa-ainesasioissa ota yhteyttä: Jenni Harmoinen, prosessi-insinööri, puh. 040 755 4559 tai jenni.harmoinen(at)kiertokapula.fi.