Maa-ainesten vastaanotto

Kiertokapula vastaanottaa maa-aineseriä Kapulassa Hyvinkäällä ja Karanojalla Hämeenlinnassa. Nurmijärvellä otetaan vastaan pääasiassa peräkärrykuormia. Henkilöautojen peräkärrykuormat voi tuoda alueille ilman erillistä sopimista, mutta suuremmista eristä sovitaan aina etukäteen. Järvenpäässä ja Valkeakoskella on kaupungin järjestämä puhtaiden maa-ainesten vastaanotto kaikille peräkärrykuormille ja rajoitetusti lavakuormille.

Puhtaat maa-ainekset

Kiertokapula Oy vastaanottaa Karanojalla Hämeenlinnassa ja Kapulassa Hyvinkäällä puhdasta maata erikseen sovitusti Kiertokapulan aukioloaikana. Pientuojat voivat tuoda peräkärrykuormat ilman sopimista kuormamaksulla.

Nurmijärven Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueella otetaan vastaan peräkärrykuormia. Suurempia kuormia otetaan vastaan satunnaisesti, ja erikseen sovitusti.

Pilaantuneet maa-ainekset

Pilaantunutta maa-ainesta otetaan vastaan ympäristölupien mukaisesti Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa.

Hyvinkäällä voidaan ottaa vastaan öljyhiilivedyillä pilaantuneita massoja lievästi pilaantuneista aina vaarallisen jätteen tasoisiin massoihin asti, kun pitoisuudet ovat tiedossa ja niiden kunnostuksen on määrännyt pelastus- tai ympäristöviranomainen. Hämeenlinnassa puolestaan voidaan ottaa vastaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle soveltuvaa maata.

Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotosta on aina sovittava etukäteen.

Maa-ainesasioissa ota yhteyttä: Jarno Tuukkanen, maapalveluinsinööri, puh. 050 5735 352 tai jarno.tuukkanen[at]kiertokapula.fi.

Puolmatkan maankaatopaikka

Järvenpään Puolmatkassa on Järvenpään kaupungin järjestämä maksullinen palvelu puhtaiden maiden sekä kantojen vastaanottoon. Palvelu on tarkoitettu kaikille pientuojille (peräkärrykuormat) ilman aluerajoituksia. Lavakuormia otetaan vastaan vain Järvenpään kaupungin alueelta.

Järvenpään kaupungin maankaatopaikka on avoinna ma-to klo 7-15.30 ja pe klo 7-14. Pientuojat ma-pe klo 7-18.

Lisätietoja:

Puolmatkan maankaatopaikka

Maankaatopaikan hinnasto (valitse Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 2019)

Yritysasiakkaiden tiliasiakkuuden avaus: Järvenpään kaupungin teknisen keskuksen palvelupiste, puh. 09 2719 2880

Valkeakosken maankaatopaikka

Valkeakosken Lumikorvessa on kaupungin maankaatopaikka, joka vastaanottaa puhtaita maa-aineksia sekä lavakuormissa että peräkärrykuormissa pientuojilta. Lisäksi vastaanotetaan betoni-, tiili- ja asfalttikuormia Valkeakosken kaupungilta sekä pientuojilta. Palvelu on Valkeakosken kaupungin järjestämä maksullinen palvelu.

Valkeakosken kaupungin maankaatopaikka on avoinna ma-to klo 10-18 ja pe klo 9-15.

Lisätietoja: hintatiedustelut, puh. 040 455 7426/Lumikorven vaakatoimisto