Maa-ainesten vastaanotto

Kiertokapula vastaanottaa maa-aineksia Kapulassa Hyvinkäällä ja Karanojalla Hämeenlinnassa. Henkilöautojen peräkärrykuormat voi tuoda alueille ilman erillistä sopimista, mutta suuremmista eristä sovitaan aina etukäteen. Järvenpäässä ja Valkeakoskella on kaupungin järjestämä puhtaiden maa-ainesten vastaanotto kaikille peräkärrykuormille ja rajoitetusti lavakuormille. Nurmijärvellä otetaan vastaan peräkärrykuormia.

Puhtaat maa-ainekset

Kiertokapula Oy vastaanottaa Karanojalla Hämeenlinnassa ja Kapulassa Hyvinkäällä puhdasta maata erikseen sovitusti Kiertokapulan aukioloaikana. Pientuojat (peräkärrykuormat) voivat tuoda ilman sopimista kuormamaksulla.

1.1.2019 alkaen Kiertokapulan hoidettavaksi siirtyvällä Nurmijärven Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueella otetaan vastaan peräkärrykuormia. Suurempia kuormia ei oteta vastaan.

Pilaantuneet maa-ainekset

Pilaantunutta maata otetaan vastaan ympäristölupien mukaisesti Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa.

Hyvinkäällä voidaan ottaa vastaan öljyhiilivedyillä pilaantuneita massoja lievästi pilaantuneista aina vaarallisen jätteen tasoisiin massoihin asti, kun pitoisuudet ovat tiedossa ja niiden kunnostuksen on määrännyt pelastus- tai ympäristöviranomainen. Hämeenlinnassa puolestaan voidaan ottaa vastaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle soveltuvaa maata.

Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotosta on aina sovittava etukäteen.

Maa-ainesasioissa ota yhteyttä: Jenni Harmoinen, prosessi-insinööri, puh. 040 755 4559 tai jenni.harmoinen[at]kiertokapula.fi

Puolmatkan maankaatopaikka

Järvenpään Puolmatkassa on Järvenpään kaupungin järjestämä maksullinen palvelu puhtaiden maiden sekä kantojen vastaanottoon. Palvelu on tarkoitettu kaikille pientuojille (peräkärrykuormat) ilman aluerajoituksia. Lavakuormia otetaan vastaan vain kaupungin omajohtoisilta työmailta.

Järvenpään kaupungin maankaatopaikka on avoinna ma-to klo 7-15.30 ja pe klo 7-14. Pientuojat ma-pe klo 7-18.

Lisätietoja:

Puolmatkan maankaatopaikka

Maankaatopaikan hinnasto (valitse Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 2018)

Yritysasiakkaiden tiliasiakkuuden avaus: Järvenpään kaupungin teknisen keskuksen palvelupiste, puh. 09 2719 2880

Valkeakosken maankaatopaikka

Valkeakosken Lumikorvessa on kaupungin maankaatopaikka, joka vastaanottaa puhtaita maa-aineksia sekä lavakuormissa että peräkärrykuormissa pientuojilta. Lisäksi vastaanotetaan betoni-, tiili- ja asfalttikuormia Valkeakosken kaupungilta sekä pientuojilta. Palvelu on Valkeakosken kaupungin järjestämä maksullinen palvelu.

Valkeakosken kaupungin maankaatopaikka on avoinna ma-to klo 10-18 ja pe klo 9-15.

Lisätietoja: hintatiedustelut, puh. 040 455 7426/Lumikorven vaakatoimisto