Tuottajavastuu

Tuottajanvastuu tarkoittaa, että tuottajalla on velvollisuus järjestää markkinoille toimittamansa ja sittemmin käytöstä poistetun tuotteen ja siitä syntyvän jätteen uudelleenkäyttö, hyödyntäminen ja muu jätehuolto sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Esim. paristot, keräyspaperi ja -kartonki, romuautot sekä moottoriajoneuvojen renkaat kuuluvat tuottajanvastuun alaisuuteen.

Tuottajavastuun alaiset jätteet

Tuottajavastuun kattavuus jätelajeittain on määritelty laissa.  Tuottajalla tarkoitetaan tuotteen valmistajaa ja maahantuojaa.

Tuottajan tulee järjestää käytöstä poistettaville tuotteille keräyspaikat, joihin kuluttaja voi luovuttaa käytöstä poistamansa tuotteen kustannuksitta ja ilman kohtuutonta vaivaa. Käytöstä poistettaville tuotteille on koko maassa oltava riittävän kattavasti keräyspaikkoja.  Pakkausjätteen (metalli, muovi, lasi, kartonki) tuottajavastuu on astunut voimaan siten, että kyseiset jätteet pitää lajitella tuottajien antamien ohjeitten mukaan ja jätteet päätyvät keräysastioista tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin.

Pakkausjätteiden kerääminen aluekeräysverkostosta on Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n vastuulla. Jätelautakunta Kolmenkierron päätöksen mukaan täydentävää aluekeräystä ei ainakaan heti järjestetä.  Ringin pisteverkosta saa tietoa heidän verkkosivuiltaan ja pisteet löytyvät myös kierrätys.info -sivuilta. Suurin osa Kiertokapulan hyötyjätepisteistä poistuu lasin- ja metallinkeräyksen osalta. Näistä pisteistä vastaa 1.1.2016 alkaen Paperinkeräys ja pisteissä kerätään edelleen paperia, kunnes Paperinkeräys toisin ilmoittaa.

Lisää tietoa tuottajavastuun alaisten jätejakeiden vastaanotosta ja kierrätyksestä sekä vastaanottopaikoista:

Pakkausjätteet: www.rinkiin.fi

Sähkö- ja elektroniikkaromu: www.kierratys.info

Painekyllästetty puutavara: www.kestopuu.fi

Moottoriajoneuvojen renkaat: www.rengaskierratys.com

Rekisteristä poistettavat ajoneuvot: www.autokierratys.fi www.kuusakoski.fi

Keräyspaperi ja keräyskartonki: www.paperinkerays.fi www.suomenkeraystuote.fi/

Paristot: www.recser.fi