Kaatopaikkakelpoisuus

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) edellyttää, että kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen tuottaja tai haltija esittää kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteestä ja sen soveltuvuudesta loppusijoitukseen. Soveltuvuuden osoittamiseksi jätteestä tulee teettää kaatopaikkakelpoisuuslausunto, joka sisältää laboratoriotutkimukset jätteen ominaisuuksista. Kaatopaikkakelpoisuuden todentamisella pyritään varmistamaan, ettei jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle pitkälläkään aikavälillä.

Lue lisää kaatopaikkakelpoisuudesta.