Ohjeet asiointiin

Tarjoamme sivuillamme materiaaleja, mm. opastusta jätejakeiden lajitteluun sekä tietoa vastaanottoehdoista.

Ohjeet yrityksille

Oppaat ja muu materiaali -sivulta löydät yrityksille suunnatut materiaalimme, mm. ohjeen toimimisesta jätteidenkäsittelyalueella.

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) edellyttää, että jätteen tuottaja tai haltija esittää kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteestä ja sen soveltuvuudesta loppusijoitukseen. Soveltuvuuden osoittamiseksi jätteestä tulee teettää kaatopaikkakelpoisuuslausunto, joka sisältää laboratoriotutkimukset jätteen ominaisuuksista. Kaatopaikkakelpoisuuden todentamisella pyritään varmistamaan, ettei jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle pitkälläkään aikavälillä.

 Lue lisää kaatopaikkakelpoisuudesta

Jätteidenkäsittelyalueiden yhteystiedot:

Kapula, Hyvinkää
Karanoja, Hämeenlinna
Lumikorpi, Valkeakoski
Puolmatka, Järvenpää

Ajo-ohjeet lähimmälle jätteidenkäsittelyalueelle ja mahdollisuus reittisuunnitteluun onnistuvat nekin karttapalvelumme kautta.