Jätehuollon liittymisilmoitus / tietojen korjaus

Jätehuollon liittymisilmoitus / tietojen korjaus

  • Kiinteistön tiedot

  • Jäteastian tiedot

  • Kimppa-astian tiedot (Täytä tämä, mikäli käytät kimppa-astiaa, eli esim. naapuruston tai tiehoitokunnan yhteistä jäteastiaa)

  • Ruokajätteen kompostointi (Täytä tämä jos kompostoit kiinteistöllä ruokajätteen)

  • Muuta