Pieniä muutoksia puujätteen ja laastin lajitteluun alueilla

Puujätteen ja laastien lajitteluun jätteidenkäsittelyalueillamme on tullut pieniä muutoksia.

Keväästä alkaen kaikki puujäte on otettu vastaan samaan kasaan, ja se jatkolajitellaan asiakkaan puolesta. Jatkossa asiakkaan ei siis enää tarvitse lajitella puujätteitään alueilla erillisiin purkupuun ja puhtaan puun kasoihin. Rampeilla tämä ei käytännössä aiheuta muutosta.
Alle 2 m3:n puukuormien hinta säilyy samana. Yli 2 m3:n kuormien hinta laski hieman ja on jatkossa 29,03 €/tonni (alv 0%).

Lisäksi laastien lajitteluohjeisiin on tullut seuraavanlainen muutos:
– Kovettuneet laastit pakkauksissaan lajitellaan sekalaiseen jätteeseen.
– Kovettuneet laastit ilman pakkausta taas lajitellaan betonijätteisiin.
– Jauhemaiset laastit, joiden pakkauksessa on varoitusmerkki, tulee lajitella vaaralliseen jätteeseen (huom! Ko. jätettä vastaanotetaan vain jätteidenkäsittelyalueilla, ei siis viikkokierroksilla, keräystempauksissa eikä kuntien varikoilla).

Yrityksiltä tulevat jauhemaiset laastit otetaan vastaan hinnaston mukaisesti erikseen, jos pakkauksessa on varoitusmerkki eli ne ovat vaarallista jätettä. Hinta ko. jätejakeelle on 1,5 €/t (alv 0%).