Puhdas puu ja purkupuu eivät turvallisuussyistä saa sisältää epäpuhtauksia, kuten metallia

Haluamme muistuttaa asiakkaitamme, että puhdas puu ja purkupuu eivät saa sisältää irrallisia epäpuhtauksia, kuten maa-aineksia, kiviä, muovia, metallia, betonia tai lasia.
Irralliset tai helposti eroteltavat epäpuhtaudet on aina lajiteltava pois puumateriaalin joukosta. Pyydämme puujätteen tuojia erityisesti varmistamaan, etteivät puhdas puu ja purkupuu sisällä muita ainesosia.

Puujäte käsitellään murskaamalla, ja epäpuhtaudet aiheuttavat turvallisuusriskin puujätteiden käsittelyssä ja vaikeuttavat jätteiden jatkohyödyntämistä.
Mikäli puujäte sisältää esim. metallinkappaleita, se käsitellään lajiteltavana rakennusjätteenä.

Nauloja tai valulautojen pinnalla olevaa betonia ei tarvitse poistaa puujätteestä.

Toimintamme pohjautuu sekä henkilökuntamme että asiakkaidemme ehdottomaan turvallisuuteen. Jätteiden oikeaoppinen lajittelu luo tälle hyvän pohjan ja helpottaa jatkokäsittelyä.