Puolmatkan siirtokuormausaseman remontti aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin jätteidenkäsittelyalueella

Puolmatkan siirtokuormausasemalla tehdään muutostöitä. Kaikki pientuojien kuormat puretaan rampeille tai yläpihalle, asiakkaiden toivotaan seuraavan opasteita. Ammattiliikenteen rakennusjäte- ja yhdyskuntajätekuormat puretaan alakentällä väistötiloihin.

Alue palvelee normaalisti, mutta toivomme asiakkaidemme kiinnittävän erityistä huomiota poikkeaviin liikennejärjestelyihin. Pahoittelemme asiasta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.