Rakennusjätteiden lajittelu tehostuu: Kipsijäte vastaanotetaan erillään muista jätteistä

Kipsijätteen vastaanotto erillään muusta rakennusjätteestä ja sen mahdollistama materiaalihyödyntäminen ovat uusia asioita Suomessa. Kiertokapula on nyt myös aloittanut erillisen vastaanoton kaikilla jätteidenkäsittelyalueillaan. Kipsijäte kuljetetaan Gypsum Recycling Finlandille Espoon Ämmässuolle. Siellä se muutetaan raaka-aineiksi, jotka toimitetaan uusiokäyttöön kipsi- ja paperiteollisuuteen.

Kipsijäte kannattaa lajitella erikseen, sillä puhtaana jakeena vastaanotetut, materiaalihyödynnettävät jätteet ovat tuojalle edullisempia kuin sekalainen rakennus- ja purkujäte. Työntekijämme opastavat asiakkaita lajittelussa ja kuorman purkamisessa alueilla.

Pientuojien kuorman hinta on 50 kiloon asti 10 euroa, tätä suurempien erien 124 euroa/tonni (sis. alv 24%). Kuorma-autoille kuorman hinta on 124 euroa/tonni (sis. alv 24%) + 10 euron punnitusmaksu.

Kierrätys edistää ympäristö- ja jätepoliittisten tavoitteiden saavuttamista, on jätehierarkian mukaista, säästää uusiutumattomia luonnonvaroja ja pienentää raaka-aineiden tuonnin tarvetta, kun 100% kerätystä kipsijätteestä kierrätetään. Lisäksi kipsijätteen lajittelu erilleen muista jätteistä vähentää kaatopaikkojen ympäristöhaittoja: aikaisemmin kipsilevyt joutuivat muun rakennusjätteen joukkoon ja menivät jätteen prosessoinnin jälkeen kaatopaikan jätetäyttöön.

Pikaohjeet kipsijätteen lajitteluun työmaalla

  • materiaali REA-kipsiä tai luonnonkipsiä
  • kipsilevyt kokonaisina tai paloina, mukana saa olla paperiosa
  • kipsiharkot
  • kipsijäte, joka sisältää nauloja, ruuveja ja lasihuopaa
  • myös maalatut ja muita seinäpinnoitteita (esim. tapetti) sisältävät kipsilevyt

Jätteen ei siis tarvitse olla täysin puhdasta. Seuraavia epäpuhtauksia hyväksymme kuitenkin vain pienen osan (2%) kokonaispainosta:

  • muovi ja puu
  • eristysmateriaalit ja laatat
  • teräsharkot
  • kevytbetoni
  • muut epäpuhtaudet