Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Kiertokapula Oy:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ekologisia haasteita ja ne käyttävät myös vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös toiminnan avoimuus.  Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

– Vastuullisuus on yksi toimintamme kulmakivistä. Yhteiskunnallinen yritys -merkki on tunnustus toimintamme vastuullisuudesta. Haluamme myös sidosryhmiemme olevan toimintamme vastuullisuudesta tietoisia. Kiertokapulan toiminnalla on yhteiskunnallista merkittävyyttä ja sen rooli kuntalaisten asuinympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämisessä on tärkeä. Saimme ensimmäisenä suomalaisena jätehuoltoyhtiönä käyttömme sertifioidun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän, joka sekin kertoo sitoutumisestamme vastuulliseen toimintaan. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna yhteiskunnalle on tärkeää, ettemme käytä toimintaamme julkisia varoja tai kuntalaisten verorahoja, emmekä tavoittele toiminnallamme voittoa, toteaa Kiertokapulan henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Sari Pousi-Heinonen.

– Kiertokapula hyödyntää yhdyskuntajätteen energiana ja materiaalina. Biojäte käytetään raaka-aineena prosessissa, joka tuottaa bioetanolia biopolttoaineen raaka-aineeksi. Kiertokapulan toiminnan tavoite on hyvä ympäristö ja toiminnasta hyötyy yksittäisen asiakaan lisäksi koko ympäröivä yhteiskunta. Hienoa, että Kiertokapula on liittynyt Yhteiskunnallinen yritys -merkin yhä kasvavaan käyttäjäjoukkoon, toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja:
Sari Pousi-Heinonen, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö, Kiertokapula Oy, p. 050 581 9997, sari.pousi-heinonen@kiertokapula.fi
Niina Ollikka, brand manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

Kiertokapula Oy on 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Toimialueemme kattaa Keravan, Tuusulan, Järvenpään, Hyvinkään, Mäntsälän, Lopen, Riihimäen, Hausjärven, Janakkalan, Hämeenlinnan, Hattulan ja Valkeakosken alueet. Tarjoamme palvelujamme ensisijaisesti omistajakunnillemme, mutta meiltä löytyy myös räätälöityjä ja kustannustehokkaita jätteidenkäsittelypalveluja teollisuuden ja kaupan tarpeisiin.

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Lista kaikista merkin käyttöoikeuden saaneista yrityksistä löytyy liiton kotisivuilta http://suomalainentyo.fi