Talvi aiheuttaa haasteita jätehuollolle – helpotathan tyhjentäjän työtä

Jätteiden pitää kulkea kaikkina vuodenaikoina. Talven liukkaus ja pakkaset aiheuttavat helposti ongelmia teiden kuntoon, kaluston toimivuuteen ja jäteastian toimivuuteen. Kiinteistön ja väylien ylläpitäjä vastaa pääsystä jäteastialle ja jäteastian toimivuudesta. Kuljetusyrittäjällä on vastuu kaluston toimivuudesta.

Erityistä huomiota pitää kiinnittää pihojen ja kulkuväylien lumitöihin ja hiekoitukseen sekä mahdolliseen valaistukseen. Jäteastian toimivuuden kannalta sinne ei pidä laittaa märkää jätettä, joka voi jäätyä astiaan. Astiaan ei myöskään pitäisi päästä vettä eikä lunta, koska sulaminen ja jäätyminen aiheuttaa jätepussien tarttumista astian pohjaan, jolloin astiaa kipatessa sinne jää jätettä. Lisäksi lumityöt kannattaa tehdä hyvin myös jäteastian ympäriltä. Se myös estää astian mahdollista jäätymistä maahan, jos välillä on suojakeli ja välillä pakkasta.

Jäteauton koko ja paino asettavat tiestön kunnossapidolle haasteita. Aurauksen on oltava riittävän leveä, jotta kuljettajan ei tarvitse arpoa ojan paikkaa tai tien leveyttä. Mikäli alueenne tiestö tai pihatienne on hetkellisesti esimerkiksi liukkauden tai runsaan lumen vuoksi jäteautolle soveltumaton, voitte siirtää astiatyhjennystänne eteenpäin ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme.

Muoviset jäteastiat ovat myös kovilla näillä tammikuun pakkasilla. Muovi halkeaa huomattavasti helpommin kovalla pakkasella. Maahan jäätyneen astian irrottaminen voimakeinoin saattaa myös rikkoa astian, eli kiinteistön vastuulla on katsoa, että jätteen noutaja saa työnsä tehtyä. Myös jätekatosten lukot saattavat jäätyä, jos niitä ei ole huollettu kunnolla. Tällöin jätteet jäävät tyhjentämättä.

Yhteispelillä jätehuolto toimii. Huolehtikaamme jokainen omasta osastamme tässä ketjussa.