Tietoa imuautokuormien vastaanotosta

Imuautokuormien vastaanotto

Imuautokuormia, jotka sisältävät puhdasta purua tai kompostoituvaa materiaalia otetaan vastaan kaikilla alueillamme. Puru saa sisältää vähäisen määrän sanomalehteä. Kompostoituva materiaali voi olla esimerkiksi turvetta tai turpeen ja purun sekoitusta, ja se saa myös sisältää vähäisen määrän sanomalehteä sekä muuta maatuvaa jätettä. Kuorman purkamisesta ei saa aiheutua runsasta pölyämistä. Hienojakoista puupölyä, joka on peräisin esimerkiksi hionnasta, ei oteta vastaan.

Karanojalla voidaan ottaa vastaan imuautokuormia, jotka sisältävät muuta kuin purua tai kompostointiin soveltuvaa materiaalia. Tällaisia kuormia ovat esimerkiksi purua ja villaa sekaisin sisältävät kuormat. Kuormat ohjataan loppusijoitukseen ja tällöin niistä tulee teettää kaatopaikkakelpoisuuslausunto, jolla varmistetaan jätteen soveltuvuus kaatopaikalle. Lausunto tulee toimittaa Kiertokapulalle hyväksyttäväksi ennen jätteen toimitusta.

Lisätietoja kaatopaikkakelpoisuudesta saa Eveliina Jokijärveltä, eveliina.jokijarvi@kiertokapula.fi, puh. 075 753 0015.