Tietoturva ja tietosuoja

Kiertokapula Oy on asettanut 28.2.2018 yhtiön tietoturvapolitiikan:

”Tavoitteenamme on huolehtia tietoympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta tarkoituksen mukaisella tekniikalla ja toimintatavoilla, varmistaaksemme tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden.

Huolehdimme henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta, huomioiden käyttötarkoitussidonnaisuuden, tietojen minimoinnin, täsmällisyyden sekä asianmukaisen poistamisen.

Tietoturvallisuus kuuluu perehdytysprosessiimme. Ohjeistamme ja koulutamme henkilöstön työtehtävien mukaan määräytyvällä tasolla.

Toteutamme tämän varmistaaksemme tietoturvaohjelmaa ja katselmoimme toimintamme neljännesvuosittain tietoturvaryhmässä.”

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste on koostettu kattamaan kaikkia järjestelmiämme. Henkilötietojen tarkastuspyyntö tulee toimittaa alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja:  Mari Alho, sähköposti: mari.alho(at)kiertokapula.fi, puh. 075 753 0057.

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, sen tulee antaa asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus (henkilötietolain 28 § ), jossa on mainittava myös kieltäytymisen syy.