Tyhjennyksissä siirrytään myös kesäaikaan

Kevät näyttää jo etenevän hyvää vauhtia, ja kellotkin siirretään kesäaikaan 30.3.
Viikoilta 14 ja 15 alkaen tyhjennysvälit muuttuvat taas kesäajan mukaisiksi niillä, joilla on talvella ollut pidennetty tyhjennysväli.

Tämä tarkoittaa sitä, että talvella biojäteastialla on voinut olla kahden viikon tyhjennysväli, kun se kesäaikana on pisimmillään vain yksi viikko.
Samoin sekajäteastialla voi talvella olla pitempi tyhjennysväli, kesäaikana väli voi olla korkeintaan kaksi viikkoa.

Hausjärven, Hyvinkään, Mäntsälän, Riihimäen taaja-asutusalueen ja Valkeakosken osalta ilmoitukset pidennetystä tyhjennysvälistä tehdään Kiertokapulan asiakaspalveluun
(esim. sähköisellä lomakkeella), muiden kuntien osalta tiedot löytyvät kuntakohtaisilta sivuiltamme.