Usein kysyttyä, Hattulan ja Hämeenlinnan muuttuva jätehuolto

Olemme keränneet tälle sivulle vastauksia yleisimpiin meiltä kysyttyihin kysymyksiin liittyen Hattulan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin vuosien 2018 ja 2019 aikana Kiertokapulan vastuulle siirtyvään jätehuoltoon. Jos kaipaamasi vastausta ei löydy tästä, jätäthän palautetta palautelomakkeella. Kiitos!

Mitä tyhjennykset maksavat? Mistä löydän hinnaston?

Koko Hattulaan ja Hämeenlinnaan tulee sama jätetaksa. Ensimmäiset alueet on kilpailutettu. Itäinen ja eteläinen alue kilpailutetaan kevään aikana ja kaikkien näiden alueiden kuljetuskustannukset vaikuttavat taksalaskentaan. Kun kilpailutus on kokonaisuudessaan valmistunut, Kiertokapula tekee saamiensa tarjousten, jätteen käsittelykustannusten ja hallintokustannusten (kilpailutus, asiakaspalvelu, urakoiden hallinnon ja laskutuksen kulut) taksaehdotuksen viranomaiselle, joka laittaa alustavasti hyväksymänsä taksan kuultavaksi kuntiin. Taksa hyväksytään viranomaisen toimesta syksyllä 2018. Hinnoista ei siis valitettavasti ole tietoa aikaisemmin.

Kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä tyhjennyshinnat ovat yleensä hieman edullisemmat kuin kiinteistön haltijan kilpailuttamassa järjestelmässä. Suuri kilpailutettava astiamäärä lisää kuljetusten tehokkuutta ja vähentää keräyksen ympäristövaikutuksia, kun samaa katua ei aja moni jäteauto.

Millä perusteella tyhjennysvälit määräytyvät? Voiko tyhjennysväleihin vaikuttaa?

Jäteastioiden tyhjennysvälit on määritelty kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. Ne ovat olleet voimassa Hattulassa ja Hämeenlinnassa jo vuosia. Määräysten mukaiset tyhjennysvälit sovitaan Kiertokapulan asiakaspalvelun kanssa uuden järjestelmän alkamisen jälkeen. Mikäli näistä on tarvetta poiketa, lupa haetaan viranhaltijalta kirjallisesti.

Astioiden pisimmät tyhjennysvälit ovat:
– Sekajäteastian (bio- ja kuivajäte samaan astiaan) pisin tyhjennysväli on kesällä 2 viikkoa ja talvella 4 viikkoa.
– Kuivajäteastian, jossa ei ole yhtään biojätettä, pisin tyhjennysväli on 8 viikkoa. Tämä edellyttää määräysten mukaista kompostoria tai biojätteiden erilliskeräystä.
– Biojäteastian pisin tyhjennysväli on kesällä 1 viikko ja talvella 2 viikkoa.

Minkälaisia jäteastioita voi käyttää uudessa järjestelmässä?

Jäteastioiden mallit, sijoitus ja kunnossapito on määritelty kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. Ne ovat olleet voimassa Hattulassa ja Hämeenlinnassa jo vuosia. Yleisin astiamalli on pyörällinen, käsin siirrettävä ja koneelliseen tyhjennykseen soveltuva 240 tai 600 litrainen astia. Myös muita astiatyyppejä voi käyttää, mutta mallit kannattaa tarkistaa määräyksistä.

Mistä jätehuollon muutokset johtuvat?

Jätelain mukaan asumisessa syntyvien jätteiden jätehuolto kuuluu kunnan vastuulle. Kunnan jätehuollon tarkistus ja seuraaminen kuuluvat lain mukaan jätehuoltoviranomaiselle. Jätelaki velvoitti jätehuoltoviranomaista tarkastelemaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten täyttymistä toimialueellaan ja tekemään asiasta päätöksen. Laki määräsi/määrää edelleen, mitä edellytyksiä tuli tarkastella. Kuljetusjärjestelmätarkastelun  tuloksena todettiin, että lain tarkoittamat edellytykset eivät täyttyneet, joten vaihtoehtona oli siirtyä kunnan kilpailuttamaan järjestelmään ja näin totesi myös korkein hallinto-oikeus päätöksessään.