Valtakunnallista Nuukuusviikkoa vietetään viikolla 16

Nuukuusviikon teemana on tänä vuonna luonnonvarojen säästäväinen käyttö.

Kiertokapula tarjoaa koulujen käyttöön teeman mukaista sähköistä oppimateriaalia, jota voi soveltaa 3.-9. –luokkalaisille. Kulutuspuun rakentaminen soveltuu kaikille peruskoululaisille, ja osallistuneiden kesken arvotaan pieniä palkintoja. Tieto paketista on lähetetty kaikille Kiertokapulan toimialueen ala-asteen kouluille.

Materiaaliin voi tutustua osoitteessa https://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/oppaat-ja-muu-materiaali/

Oppimateriaali sisältää seuraavat osiot:
–          Luonnonvarojen säästäväinen käyttö –diasarja sekä taustatietoja ja muistiinpanoja opettajalle diasarjan esittämisen tueksi
–          Viisas kuluttaa vähemmän –opas opettajan taustamateriaaliksi. Opas on sovellettavissa myös oppilaiden käyttöön.
–          Kulutuspuun rakentaminen –tehtävän ohjeet. Jos työ palautetaan Kiertokapulalle, se osallistuu arvontaan: yhdelle luokalle/kunta arvotaan pieni palkinto.

Lisää Nuukuusviikosta voi lukea osoitteesta http://www.nuukuusviikko.fi/