Usein kysyttyä, yritysjätepalvelut

Olemme keränneet tälle sivulle vastauksia yleisimpiin yritysjätepalveluihin liittyviin kysymyksiin. Jos kaipaamaasi vastausta yleisluontoiseen kysymykseen ei löydy tästä, jätäthän palautetta palautelomakkeella. Kiitos!

Voimmeko saada alennusta tuomistamme jätteistä?

Alennuksemme määräytyvät jätteidenkäsittelyalueillemme toimitettujen jätemäärien mukaan alla olevan taulukon mukaisesti.

Tonnirajat ja alennusprosentit:

Toimitettu jätemäärä, t / 3kk Alennus %
< 200 t ei alennusta
200 – 300 t 5 %
300 – 400 t 7,5 %
400 – 500 t 10 %
500 – 600 t 12,5 %
> 600 t 15 %

Kuormat vastaanotetaan Kiertokapula Oy:n hinnaston mukaisilla hinnoilla. Tarkastelemme kolmen kuukauden välein toteutuneet tonnimäärät. Toimitamme asiakkaillemme hyvityslaskun myönnettävän alennusprosentin mukaisesti aina tarkastelujakson päätyttyä.

Mistä jätejakeista voimme saada alennusta?

Yritysjätteiden alennukset myönnetään toimitettujen jätemäärien mukaan alla listatuista jätejakeista:

 • puujäte
 • risut
 • rakennusjätteet
 • energiajäte
 • betoni
 • tiili
 • betonin ja tiilen sekakuormat
 • asfaltti
 • kaatopaikkakelpoinen loppusijoitettava jäte
 • metalli
 • asbesti
 • erityiskäsiteltävä jäte

Miksi tarvitaan siirtoasiakirja?

1.5.2012 voimaan tulleen jätelain 121 § mukaan tämä koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Siirtoasiakirja on oltava aina mukana jätteen siirron aikana. Siirtoasiakirja laaditaan kolmena kappaleena, joista yksi tulee jätteen haltijalle (tuottajalle), toinen jätteen kuljettajalle ja kolmas jätteen vastaanottajalle. Kukin kuittaa allekirjoituksellaan siirtoasiakirjan. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta, ja ne on esitettävä viranomaisille tarvittaessa.

Mille jätejakeille vaaditaan siirtoasiakirja?

Siirtoasiakirja vaaditaan yrityksiltä sekä jätteen ammattimaisilta kuljettajilta seuraavista jätejakeista:

 • vaaralliset jätteet
 • rakennus- ja purkujätteet
 • sako- ja umpikaivolietteet (ei oteta vastaan Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla)
 • hiekka- ja rasvakaivojen lietteet (ei oteta vastaan Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla)
 • pilaantuneet maa-ainekset.

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana, ja että asiakirja luovutetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.

Onko Kiertokapula Oy:llä käytössä ympäristöjärjestelmää? Jos, niin mikä?

Kiertokapula Oy:llä noudatetaan sertifioitua ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää.

Missä Kiertokapulan toimipisteet sijaitsevat?

Kaikki vastaanottopisteet löydät kohdasta kartat ja ajo-ohjeet, jossa voit myös suunnitella lyhyimmän reitin lähimmälle jätteidenkäsittelyalueellemme.