Usein kysyttyä, muovipakkausten keräys

1. Mistä löydän tietoa muovipakkausten keräyksen järjestämisestä?

Tiedote isännöitsijöille muovipakkausten keräyksen aloittamisesta löytyy täältä.

2. Milloin muovipakkaustenkeräys alkaa kiinteistöllämme?

Muovipakkaustenkeräys kilpailutetaan Kiertokapulan toimialueella (pl. Nurmijärvi ja Janakkala) vuoden 2020 aikana kaikkien vähintään viiden asunnon kiinteistöjen osalta. Keräys alkaa kunnissa kahdessa vaiheessa seuraavasti:

  • Eteläinen alue: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula alkaa 1.3.2021
  • Pohjoinen alue: Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Loppi, Riihimäki, Valkeakoski alkaa 3.5.2021

3. Emme tarvitse muovipakkausten keräystä kiinteistöllemme. Miten toimimme?

Mikäli kiinteistöllä on vähintään viisi huoneistoa, on se jätehuoltomääräysten mukaisesti velvollinen muovipakkausten erilliskeräykseen ja liittymään keräysjärjestelmään. Vapautusta ja poikkeusta jätehuoltomääräyksistä voi hakea alueen jätehuoltoviranomaiselta Kolmenkierrolta hyvin perustellulla vapaamuotoisella hakemuksella. Lisätietoa jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta jätelautakunta Kolmenkierron -sivuilta.

4. Kiinteistöllemme on jo järjestetty muovipakkaustenkeräys toisen toimijan kanssa. Miten toimimme?

Jatkaminen toisen toimijan kanssa ei ole mahdollista, vaan muovipakkausten keräys siirtyy kunnan eli Kiertokapulan hoitamaksi automaattisesti keräyksen alettua alueella (kts. kysymys 1).

5. Hoitamieni kiinteistöjen tiedoista ei löytynyt palveluehdotustamuovipakkausten keräyksestä, vaikka kiinteistössä on vähintään viisi huoneistoa. Miten toimin?

Tietoja lajitteluvelvollisista kiinteistöistä on kerätty ja yhdistelty useasta eri lähteestä ja virheitä on voinut tulla. Olettehan yhteydessä asiakaspalveluumme  tilanteen selvittämiseksi ja palveluehdotuksen tekemiseksi.

 

6. Sain tiedon, että kiinteistöni on velvollinen muovipakkausten keräykseen, koska siinä on vähintään huoneistoa. Kiinteistössä ei ole viittä huoneistoa ja emmekä halua muovipakkausten keräystä. Miten toimin?

Tietoja lajitteluvelvollisista kiinteistöistä on kerätty ja yhdistelty useasta eri lähteestä ja virheitä on voinut tulla. Olettehan yhteydessä asiakaspalveluumme  tilanteen selvittämiseksi sekä huoneistomäärän korjaamiseksi tietoihimme.

 

7. Mitä muovipakkausten keräys maksaa?

Vuoden 2021 jätetaksa vahvistetaan syksyllä 2020, jolloin myös varmistuu lopullinen tyhjennyshinta muovipakkausjäteastialle. Muovipakkausten keräyksen pitäisi ennen pitkää kuitenkin näkyä kustannusten laskuna, mikäli lajittelun seurauksena päästään vähentämään sekajäteastioita tai harventamaan sekajäteastian tyhjennysväliä. Suurin osa sekajäteastian tyhjennyshinnasta on käsittelymaksua, jota ei veloiteta muovipakkausjäteastian tyhjennyksestä.

8. Kiinteistöllämme on useita jätepisteitä, mutta muovipakkausten keräys on lisätty vain yhteen niistä. Haluamme keräyksen kaikkiin jätepisteisiin, kuinka toimimme?

Lajitteluvelvollisuus täyttyy, kun kohteessa on muovipakkausten keräys vähintään yhdessä jätepisteessä. Palveluehdotusta ei ole tämän takia tehty kuin yhteen jätepisteeseen. Keräys on kuitenkin mahdollista järjestää useammassakin jätepisteessä. Olettehan yhteydessä asiakaspalveluumme  tilanteen selvittämiseksi ja palveluehdotuksen tekemiseksi.

 

9. Kiinteistömme on aivan Rinki-ekopisteen vieressä, ja taloyhtiömme asukkaat toimittavat sinne muovipakkausjätteensä emmekä tarvitse muovipakkausten keräystä kiinteistölle. Miten toimimme?

Rinki-ekopisteen läheisyys ei valitettavasti riitä perusteeksi vapautukselle muovipakkausten keräyksestä. Ringin pisteet on jatkossa pääasiassa tarkoitettu pienkiinteistöjen asukkaiden käyttöön. Vapautusta muovinkeräyksestä voi hakea alueen jätehuoltoviranomaiselta, mutta Rinki-ekopisteen läheisyys on todennäköisesti riittämätön peruste. Vapautusta ja poikkeusta jätehuoltomääräyksistä voi hakea alueen jätehuoltoviranomaiselta Kolmenkierrolta hyvin perustellulla vapaamuotoisella hakemuksella. Lisätietoa jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta jätelautakunta Kolmenkierron -sivuilta.

10. Muovipakkausten keräysastia ei mahdu jätetilaamme. Kuinka toimimme?

Kiinteistön velvollisuus on järjestää paikka muovipakkausten keräysastialle. Tilaa voi järjestää esimerkiksi:

  • seuraamalla, onko nykyinen astiamäärä kaikilta osin optimaalinen; onko tilassa esim. liikaa paperiastioita tai sekajäteastioita, joita poistamalla saisi vapautettua tilaa
  • siirtämällä esimerkiksi lasin- ja metallinkeräysastiat seinustalle jätetilan ulkopuolelle ja sijoittamalla ne halutessaan astiasuojiin
  • suunnittelemalla laajempaa jätetilojen uusimista ja uudelleen järjestelyä, mikäli se on ajankohtaista.

11. Millaisiin astioihin muovipakkauksia voi kerätä?

Muovipakkausten keräykseen soveltuvia astioita  saa 240l, 360l ja 660l kokoisina. Palveluehdotukseen on oletuksena asetettu 660l astiat, mutta keräysastian koon voi muuttaa Asiakasnetissä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. On kuitenkin suositeltavaa ottaa mahdollisuuksien mukaan 660l astia etenkin isommille kiinteistöille. Pienemmilläkin kiinteistöillä se mahdollistaa pidemmän tyhjennysvälin ja sitä kautta kustannussäästöä.

Mikäli isolle, yli 10 huoneiston kiinteistölle halutaan pienempi kuin 660l astia, käsitellään asia tapauskohtaisesti. Otattehan tällaisessa tapauksessa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Muovipakkausten keräys on mahdollista myös syväkeräysastiaan. Kts. kysymys 17.

12. Kuinka usein muovipakkausten keräysastia tyhjennetään?

Tihein tyhjennysväli on kerran viikossa. Jätehuoltomääräysten mukaisesti keräysastia voidaan tyhjentää 16 viikon välein.

13. Meillä on oma keräysastia muovipakkauksille, mutta haluaisimme uuden keräysastian. Miten toimimme?

Keräysastian vuokrahinta kuuluu astian tyhjennyshintaan. Näin ollen uusi astia on mahdollista vuokrata Kiertokapulalta. Uusia astia toimitetaan kohteeseen lisämaksusta.

14. Meillä on jo vuokra-astia nykyiseltä toimijalta. Mitkä ovat vaihtoehdot?

Voitte vuokrata Kiertokapulalta uuden keräysastian. Nykyisen keräysastian vuokrasopimus kannattaa päättää ja tilata poishaku vuokraajalta alueenne keräyksen alkuun mennessä.

Mikäli ette halua Kiertokapulalta uutta vuokra-astiaa, voitte jatkaa vanhan astian vuokraamista tai lunastaa astian omaksenne nykyiseltä toimijalta. Astian tyhjennyspalvelu siirtyy kuitenkin Kiertokapulalle.

15. Käytämme omaa keräysastiaa. Saako tyhjennyksen halvemmalla?

Ei saa. Keräysastian vuokrahinta kuuluu tyhjennyshintaan joka tapauksessa.

16. Voimmeko poistaa sekajäteastian muovipakkauskeräyksen alkaessa? Haetteko sekajäteastian pois muovijäteastian toimituksen yhteydessä?

Etenkin, jos kiinteistöllä on enemmän kuin kaksi sekajäteastiaa, voi tilan takia olla järkevää muuttaa yksi niistä muovipakkausten keräysastiaksi. Tämä kuitenkin edellyttää, että kiinteistön asukkaat ahkerasti lajittelevat muovipakkaukset erikseen. Alkuun voi olla hyvä tarkkailla miten tilanne kehittyy ja säätää astiamääriä tarvittaessa myöhemmin.

Muoviastioiden toimituksen yhteydessä emme nouda vanhoja astioita pois. Poistettavia Kiertokapulan vuokra-astioita haetaan erikseen myöhemmin ja noudon voi tilata Kiertokapulalta.

17. Kiinteistöllämme on syväkeräysastiat jätteille, emmekä halua käsin siirrettäviä astioita. Miten toimimme?

Muovipakkausten keräys  onnistuu myös syväkeräysastioista eli nosturilla tyhjennettävistä säiliöistä.

Toimintamallit ovat:

  • uuden syvä- tai pintasäiliön hankinta
  • vanhan säiliön muuttaminen muovipakkauksille
  • vanhan säiliön jakaminen muovipakkauksille ja jollekin toiselle jätelajille

Jos kiinteistöllä ei ole ylimääräistä säiliötä, tulee joko hankkia uusi säiliö tai muuttaa/jakaa vanha säiliö muovipakkauksille. Säiliön muuttaminen muovipakkauksille tarkoittaa helpoimmillaan astiakyltin tai -tarran vaihtamista säiliön tyhjennyksen jälkeen. Säiliön jakaminen vaatii uuden kannen sekä säkit yms. osat säiliöön. Osia on mahdollista tilata asianvalmistajalta. Kaivuutyöt voit välttää hankkimalla muovipakkauksille nosturilla tyhjennettävän pintasäiliön. Lisätietoa pintasäiliöstä voi kysyä astiavalmistajilta.

18. Meillä on syväkeräys muille jätteille, mutta muovipakkauksille haluamme käsin siirrettävän astian. Onko tämä mahdollista?

Kyllä on. Halutessaan muoviastialle voi harkita esimerkiksi astiasuojaa tai kaappia. Mikäli palveluehdotuksenne on tehty syväkeräykselle, olettehan yhteydessä asiakaspalveluumme tai tehkää korjaus Asiakasnetin kautta.

19. Miten muovipakkaukset tulee lajitella?

Muovipakkausten lajitteluohje löytyy täältä.

Lajitteluun liittyvissä kysymyksissä voitte myös olla yhteydessä Kiertokapulan neuvontaan. Neuvonnastamme voitte myös tilata ympäristökouluttajan kertomaan lajittelusta taloyhtiönne asukkaille.

Asiakasnetistämme voi tilata jätekatostauluja, jäteastiatarroja sekä lajitteluohjeita kiinteistön jätetilaan lajittelua helpottamaan. Kiertokapulan toimittamat jäteastiat on tarroitettu jo valmiiksi muovipakkausten lajitteluohjeella.