Kiertokapula 20 vuotta: Yksinkertaisesta kaatopaikan pitäjästä jätteidenkäsittelyn edelläkävijäksi

Kiertokapulan toiminnan aloittamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Yhtiön perustivat vuonna 1993 Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit sekä Lopen ja Mäntsälän kunnat. Vuonna 1997 Hämeenlinna, Valkeakoski, Janakkala, Hattula, Lammi, Hauho, Kalvola, Renko, Tuulos sekä Järvenpää ja vielä vuonna 1998 Kerava liittyivät Kiertokapulan osakkaiksi. Kuluneiden 20 vuoden aikana Kiertokapula on kehittynyt yksinkertaisesta kaatopaikan pitäjästä monipuoliseksi jätemateriaalien käsittelijäksi, hyödyntäjäksi ja kierrättäjäksi.


Perustehtävänä jätteidenkäsittely ja jäteneuvonta

Vuosien saatossa Kiertokapulasta on kehittynyt suomalaisen jätehuollon edelläkävijä. Kiertokapula vastaa 12 osakaskuntansa asumisessa syntyvän jätteen vastaanottamisesta ja käsittelystä. Tästä materiaalista pystytään tänä päivänä hyödyntämään valtaosa – yli 80 % joko kierrättämällä, lämpönä, sähköenergiana tai nestemäisenä biopolttoaineena.  Nämä toiminnot vaativat tarkoin suunniteltua logistiikkaa, sillä sekajäte kuljetetaan Riihimäelle Ekokemin jätevoimalaan hyödynnettäväksi energiaksi ja erilliskerätty biojäte Karanojan jätteidenkäsittelyalueella sijaitsevalle St1 Biofuelsin bioetanolilaitokselle prosessoitavaksi bioetanoliksi ja biokaasuksi. Lisäksi muut jätejakeet, esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu, kodin käytöstä poistettu irtaimisto, vaaralliset jätteet, lasi sekä metalli ja betoni toimitetaan jatkohyödynnettäväksi yhteistyökumppaniverkostollemme. Haravointi- ja rakennusjäte prosessoidaan osin Kiertokapulan toimesta ja osin toimitetaan jatkohyötykäyttöön.

Yhtiön toimintaan olennaisesti kuuluva tehtävä on myös asukkaiden ja yritysten jäteneuvonta, jota toteutetaan monin eri keinoin. Sähköisen viestinnän ja puhelinneuvonnan lisäksi siihen kuuluvat mm.  neuvontakäynnit päiväkodeissa, oppilaitoksissa, tapahtumissa ja yrityksissä sekä monipuolisen lajittelua ja jätteiden synnyn ehkäisyä koskevan materiaalin tuottaminen.

Jätteidenkäsittelyn lisäksi Kiertokapula hoitaa viiden osakaskuntansa asuinkiinteistöjen (Valkeakoski, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki ja Mäntsälä) jätteenkuljetuksen järjestämistehtävän ja tuottaa jätehuollon palveluja myös yrityksille.

Käytöstä poistettujen kaatopaikkapenkkojen ympäristövaikutukset minimoidaan

 Merkittävän osan Kiertokapulan toiminnasta muodostavat käytöstä poistettujen, Hyvinkään Kapulassa ja Hämeenlinnan Karanojalla sijaitsevien kaatopaikkapenkkojen ympäristöhaittojen minimoimiseen liittyvät vastuut.  Molempiin penkkoihin on rakennettu biokaasun keräysjärjestelmät, jonka avulla penkasta syntyvä biokaasu saadaan talteen ja hyötykäyttöön. Lisäksi niissä on suotovesien keräykseen ja puhdistamiseen liittyvät järjestelmät. Kaatopaikkapenkassa on jopa 11 rakennettua teknistä kerrosta, joilla kaikilla on oma tehtävänsä.  Parhaillaan tehdään penkkojen pintarakenteita ja lopuksi ne maisemoidaan. Työ kestää useita vuosia ja vaatii yhtiöltä merkittäviä investointeja.

Kohti yhä edistyksellisempää materiaalinkäsittelyä

Kiertokapulan toimintaa leimaa vastuullisuus ja osaaminen. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on entistä tarkempien ja teknistyvimpien lajittelumenetelmien avulla vielä nostaa hyötykäyttöastetta, vaikka se jo nytkin on korkea. Jätteidenkäsittelyalueiden kehittäminen yhteistyössäyhteistyökumppaneidemme kanssa kohti yhä edistyksellisempää materiaalien käsittelyä ja jatkojalostusta on parhaillaan työn alla. Samoin asiakkaidemme entistä sujuvamman asioinnin mahdollistaminen alueillamme kuuluu tulevaisuuden suunnitelmiimme. Kiertokapula voidaankin nähdä tulevaisuudessa osana yhä integroituneempia materiaalinkäsittelyketjuja.

Edelläkävijyys velvoittaa pysymään liikkeessä ja kehittymään edelleen. Haluamme, että meidät tunnetaan jatkossakin osaavana ja luotettavana yhtiönä ja yhteistyökumppanina jätemateriaalien käsittelyn kehittämisessä. Arvokkaimpana työkalunamme meillä on henkilöstömme, jonka osaaminen ja hyvinvointi on meille avainasia.

Merkittävimpiä virstanpylväitä Kiertokapulan 20-vuotisen toiminnan taipaleella

–          Vuonna 1994 otettiin käyttöön ensimmäisenä Suomessa Hyvinkään Kapulan biokaasupumppaamo.

–          Vuonna 1998 yksi Suomen ensimmäisistä rumpukompostointilaitoksista valmistui  Hyvinkään Kapulaan. Lisäksi yhtiö sai ensimmäisenä suomalaisena jätteidenkäsittely-yhtiönä ISO 14001 –ympäristöjärjestelmästandardin.

–          Vuonna 2007 yhtiö aloitti ensimmäisenä suomalaisena jätteidenkäsittely-yhtiönä asumisessa syntyvän jätteen (yhdyskuntajätteen) energiahyödyntämisen yhteistyössä Ekokem Oy Ab:n kanssa.

–          Vuonna 2009 erilliskerättävän biojätteen käsittely yhteistyössä  St1 Biofuels Oy:n kanssa Hämeenlinnaan rakennetussa, maailman ensimmäisessä biojätteestä etanolia valmistavassa laitoksessa.