Kiertokapula Oy

Kiertokapula Oy on 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Tarjoamme palvelujamme ensisijaisesti omistajakunnillemme, mutta meiltä löytyy myös räätälöityjä ja kustannustehokkaita jätteidenkäsittelypalveluja teollisuuden ja kaupan tarpeisiin.

 

Hyvä ympäristö on työmme tavoite

Pääasiallisena tehtävänämme on järjestää yhdyskuntajätteen ja biojätteen käsittely toiminta-alueellamme.

Yhdyskuntajäte hyödynnetään energiana, ja biojäte käytetään raaka-aineena prosesseissa, jotka tuottavat bioetanolia biopolttoaineen raaka-aineeksi. Teemme myös sopimuksia järjestetyn jätehuollon hoitamisesta kuntien alueilla ja kierrätysyhteistyöstä tuottajayhteisöjen kanssa. Huolehdimme lisäksi osaltamme hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta ja hyödyntämisestä sekä jätteidenkäsittelyalueidemme yhteydessä sijaitsevista, hoidossamme olevista käytössä olevista ja suljetuista loppusijoitusalueista lain velvoittamalla tavalla.

Annamme kaikkiin toimintoihimme liittyvää neuvontaa ja viestimme aktiivisesti eri kohderyhmille.

Periaatteenamme on kestävä kehitys, jonka mukaan hoidamme tehtävämme vastuullisesti, ympäristöystävällisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Toimintamme kulmakiviä ovat tyytyväinen asiakas, hyvä ympäristö sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Tutustu vuosikatsaukseemme.