Kiertokapula Oy

Kiertokapula Oy on 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Tarjoamme palvelujamme ensisijaisesti omistajakunnillemme, mutta meiltä löytyy myös räätälöityjä ja kustannustehokkaita jätteidenkäsittelypalveluja teollisuuden ja kaupan tarpeisiin.

Hyvä ympäristö on työmme tavoite

Pääasiallisena tehtävänämme on järjestää yhdyskuntajätteen ja biojätteen käsittely toiminta-alueellamme.

Yhdyskuntajäte hyödynnetään energiana, ja biojäte käytetään raaka-aineena prosesseissa, jotka tuottavat bioetanolia biopolttoaineen raaka-aineeksi. Teemme myös sopimuksia järjestetyn jätehuollon hoitamisesta kuntien alueilla ja kierrätysyhteistyöstä tuottajayhteisöjen kanssa. Huolehdimme lisäksi osaltamme hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta ja hyödyntämisestä sekä jätteidenkäsittelyalueidemme yhteydessä sijaitsevista, hoidossamme olevista käytössä olevista ja suljetuista loppusijoitusalueista lain velvoittamalla tavalla.

Annamme kaikkiin toimintoihimme liittyvää neuvontaa ja viestimme aktiivisesti eri kohderyhmille.

Periaatteenamme on kestävä kehitys, jonka mukaan hoidamme tehtävämme vastuullisesti, ympäristöystävällisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Toimintamme kulmakiviä ovat tyytyväinen asiakas, hyvä ympäristö sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

 Osakaskunnat ja niiden asukasluvun kehitys 2009-2013

Kunta 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Hattula 9 626 9 669 9 690 9 724 9 688
Hausjärvi 8 668 8 829 8 809 8 864 8 813
Hyvinkää 45 286 45 497 45 538 45 619 46 192
Hämeenlinna 66 643 66 844 67 278 67 531 67 856
Janakkala 16 801 16 895 16 965 16 928 16 855
Järvenpää 38 707 38 697 38 991 39 647 40 003
Kerava 33 834 34 274 34 548 34 499 34 932
Loppi 8 242 8 269 8 377 8 337 8 343
Mäntsälä 19 753 19 983 20 131 20 485 20 531
Riihimäki 28 591 28 811 29 027 29 219 29 341
Tuusula 36 767 37 221 37 656 37 942 38 149
Valkeakoski 20 636 20 848 21 007 21 175 21 133
Yhteensä 333 554 335 837 338 017 339 970 341 836