Valitse sivu

Keräyspaikka ja jätekatos

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Jäteastioiden sijoituspaikka on järjestettävä niin, ettei siinä ole kynnystä, porrasta tai muuta estettä, ja sisäänkäynnin tulee olla suoraan ulkotiloista. Paikan rakenteiden ja varusteiden on oltava riittävän lujia ja asianmukaisia niin, että astioiden siirrot eivät aiheuta vaurioita rakenteisiin. Lisäksi ovet on tarvittaessa saatava pysymään auki.

Jäteastioiden sijoituspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien keräysastiat voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muita astioita. Jätetilaa ei saa käyttää varastona, ja siellä on oltava riittävä valaistus.

Jäteastioiden sijoituspaikka ja astioiden siirtoväylät on pidettävä kunnossa, esim. lumien auraus ja väylien hiekoitus on hoidettava asianmukaisesti.

Keräyspaikan sijainti

 • Käsin siirrettävät astiat tulee sijoittaa tonttiliittymän läheisyyteen niin, että jäteauto pääsee esteettä  ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle astioista.
 • Jäteauton ei tarvitse peruuttaa pihalla tai peruutusmatkan tulee jäädä mahdollisimman lyhyeksi.
 • Tarvittaessa tontille on hyvä laittaa jätetilan eteen pysäköintikieltomerkki, jonka avulla varmistetaan jäteauton esteetön pääsy jätekatokselle.
 • Huomioi myös erityyppisten astioiden tarvitsema korkea tyhjennystila (esim. syväsäiliöt).
 • Tarvittaessa tontille asetetaan opastus jätetilan sijainnista ja jätetilan eteen pysäköintikieltomerkki.
 • Muista tutustua myös kunnan rakennusmääräyksiin, sillä ne vaikuttavat keräyspaikan sijaintiin.

Keräyspaikkaan johtava tie

 • Jätepisteelle johtavan väylän on oltava jäteauton kantava. Huomaa, että täysi jäteauto voi painaa jopa 30 tonnia.
 • Jäteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m ja vapaa kulkukorkeus 4 m.
 • Kääntyäkseen jäteauto tarvitsee 20 x 20 m alueen.
 • Tien kunnossapito talvella on tärkeää. Lumi ja jäinen tie estävät auton perillepääsyn ja jäteastia jää tyhjentämättä. Ilmoita huonokuntoisesta tiestä jätehuollon asiakaspalveluun ajoissa ennen tyhjennyspäivää.
 • Painorajoitteisten teiden käyttölupa painavammalla kalustolla tulee toimittaa kirjallisena Kiertokapulan asiakaspalveluun (pl. Nurmijärvi).

Jätetilan lukitseminen

Jätetilan tai jätehuoltoreitin lukitseminen ei ole pakollista. Mikäli jätetila lukitaan, tulee jätehuoltomääräysten mukaisesti jätetilaan päästä jätteenkuljettajan yleisavaimella. Kiertokapulalla on käytössä jätteenkuljettajan yleisavainsarja yhteistyössä Abloyn ja Hyvinkään Turvalukon kanssa. Taloyhtiöt voivat tilata lukituksen miltä tahansa Abloy-valtuutetulta lukkoliikkeeltä. 

Uudet kiinteistöt ja vanhat kiinteistöt, joissa lukituksia uusitaan, tulee sarjoittaa kyseiseen sarjaan. Lukon vaihdosta tulee ilmoittaa Kiertokapulan asiakaspalveluun. Vanhoja kiinteistökohtaisia avaimia käyttävien kohteiden tulee siirtyä uuden jätteenkuljettajan yleisavaimen sarjan piiriin mahdollisimman pian. Kiinteistökohtaisia avaimia ei enää vastaanoteta jäteautoihin, vaan kaikki uudet jätejakeet tyhjennetään vain jätteenkuljettajan yleisavaimia käyttäen.

Jäteastioiden sijoittelu jätekatokseen

Jäteastioiden sijoittelu jätekatokseen

Oheinen kuva osoittaa, miten eri kokoiset astiat saadaan sijoitettua jätetilaan.
Esimerkiksi 660 -litraisen astian tilalle voi laittaa kaksi 240 -litraista, mikäli haluaa esim. puolittaa sekajäteastian.
Vastaavasti voi jakaa 660 l astian 140 ja 360/370 -litraiseksi.