Valitse sivu

Kimppa-astia eli yhteisastia

Puhelinvaihde 8.00 - 15.00

Telephone exchange 8.00 - 15.00


Kiinteistön jätehuolto 8.00 - 18.00

Customer service 8.00 - 18.00

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta 8.00 - 15.00

Sorting advice 8.00 - 15.00

neuvonta@kiertokapula.fi

Perusmaksuasiat 8.00 - 20.00

perusmaksu@kiertokapula.fi

Jätekimpan järjestäminen lähikiinteistöjen kesken voi olla hyvä ja edullinen ratkaisu järjestää kiinteistön jätehuolto. Yhteiset jäteastiat tuovat muun tarkan jätteiden lajittelun ohella usein säästöjä kiinteistön jätekustannuksiin.

Kuiva- ja sekajätteen kimppa-astiat

Kimppa-astia soveltuu kiinteistölle, jolla jätteen syntyminen voi olla vähäistä tai epäsäännöllistä. Se on kätevä ratkaisu myös vapaa-ajan kiinteistöille, jotka saattavat sijaita vaikeakulkuisessa paikassa. Vapaa-ajan kiinteistöt voivat käyttää samaa jäteastiaa myös lähellä sijaitsevien vakituisten asuinkiinteistöjen kanssa.

Biojätteen kimppa-astiat

Kun biojätteet lajitellaan pois sekajätteen joukosta, voidaan jäteastian tyhjennysväliä pidentää. Sekajäteastia muuttuu biojätteen lajittelun myötä ns. kuivajäteastiaksi, jolloin sen pisin mahdollinen tyhjennysväli ilman erillistä hakemusta on jopa kahdeksan viikkoa ympäri vuoden. 12 viikon tyhjennysväliä voi hakea tietyin ehdoin jätelautakunta Kolmenkierrosta kirjallisesti.

Biokimpan voi käytännössä perustaa taaja-asutusalueelle tai reitin varrelle paikkaan, jossa kulkee biojätettä kerääviä autoja. Biojätettä kerätään 140 tai 240 litran pyörälliseen jäteastiaan. Biojäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli ympäri vuoden on kaksi viikkoa. Astian pesu kaksi kertaa vuodessa kuuluu tyhjennyshintaan. Lue lisää biojätteen lajittelusta täältä.

Kompostointikimppa

Myös kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö, jos kyseessä on useamman kuin kolmen huoneiston yhteinen kompostori. Vähintään viiden asuinhuoneiston yhteisestä kompostoinnista on tehtävä ilmoitus lomakkeella Jätelautakunta Kolmenkierrolle.

Jätekimpan perustaminen

Kiertokapulan toimialueella (pl. Nurmijärvi) seka-, muovi-, kuiva- ja biojäteastia kimpan voi perustaa helpoiten täyttämällä sähköisen lomakkeen. Voit täyttää lomakkeen tästä. Mäntsälän osalta myös metalli- ja pakkauslasijätteen kimpat ja Valkeakoskella lisäksi vielä pakkauskartonkikimpat perustetaan Kiertokapulan asiakaspalvelun kautta. Jos käyttäjiä on enemmän kuin 10, otathan yhteyttä Kiertokapulan asiakaspalveluun. Sopimuksen tekee valittu kimppaisäntä, joka ilmoittaa myös mahdollisista myöhemmistä muutoksista. Kimppaa perustaessa selvitetään jätekimppaan osallistujat ja käyttöosuusprosentit.

Tyhjennyksen aiheuttama kustannus voidaan jakaa Kiertokapulan hoitamana käyttöosuusprosenttien mukaan, jolloin jokainen osakas saa oman laskun. Laskun jakamisesta Kiertokapulan toimesta ei synny lisäkuluja. Lasku voidaan myös lähettää kokonaisuudessaan kimppaisännälle. Muissa kunnissa, joissa Kiertokapula vastaa vain seka-, kuiva-, muovi- ja biojätteiden keräyksestä, pakkausjätteiden kimpasta sovitaan kuljetusyhtiön kanssa ja kimppaisäntä ilmoittaa kimpan jätehuoltoviranomaiselle.

Nurmijärven alueella sekajätteen kimppa-astian käytöstä sovitaan suoraan jätteenkuljetusta hoitavan tahon kanssa. Lisäksi kimpasta ilmoitetaan Jätelautakunta Kolmenkierrolle.

Kimppoja perustettaessa on hyvä huomioida, että biojätteen keräys laajenee vuonna 2024
yli 10 000 asukkaan taajamissa joka kiinteistöön.