Valitse sivu

Lajitteluvelvoitteet

Puhelinvaihde

075 753 0000 (pvm/mpm)


Kiinteistön jätehuolto

075 753 0010

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

075 753 0011

neuvonta@kiertokapula.fi

Palaute tai ympäristöhavainto

Muut yhteystiedot

Taaja-asutusalueella asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin alla olevan taulukon mukaisesti.

5-9 huoneistoa/
kiinteistö
10 tai enemmän
huoneistoa/kiinteistö
Omakotitalot,
Vapaa-ajan asunnot
Seka- tai kuivajäte
Biojäte
Kartonkipakkausjäte
Muovipakkausjäte
Metalli
Lasipakkausjäte
PaperiKuten jätelain 49 ja 50 § määräävät