Valitse sivu

Ympäristötarkkailu

Puhelinvaihde

Telephone exchange


Kiinteistön jätehuolto

Customer service

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

Sorting advice

neuvonta@kiertokapula.fi

Jätehuollon perusmaksu

perusmaksu@kiertokapula.fi

Ympäristön tilaa tarkkaillaan säännöllisillä vesinäytteillä, joita otetaan useista eri paikoista pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesistä. Myös loppusijoitusalueen pinta- ja reunarakenteilla voidaan estää haitta-aineiden kulkeutuminen veden mukana pois kaatopaikalta.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella kaasua kerätään alipaineistamalla jätetäyttö kaasunkeräysjärjestelmällä. Järjestelmässä kaasu kulkeutuu keräyskaivojen ja putkistojen kautta kaasupumppaamolle, josta se johdetaan Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle. Siellä kaasu hyödynnetään kaukolämpöverkon paluuveden lämmityksessä.

Karanojan jätteidenkäsittelyalueella kaikki talteen saatu kaasu johdetaan Karanojalla sijaitsevalle St1 Oy:n bioetanolilaitokselle hyötykäyttöön. Kaikkia kaasunkeräyslinjoja tarkkaillaan ja säädetään säännöllisesti parhaan kaasuntuoton saavuttamiseksi.

Ympäristöhavaintoja voi jokainen ilmoittaa sähköisellä lomakkeella. Havainnot käsitellään ja niiden perusteella toteutetaan tarvittavat toimenpiteen tilanteen parantamiseksi.