Vieraslajit

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Levitessään vieraslajit saattavat uhata alkuperäisen luonnon monimuotoisuutta. Yleisimmin tavattavat vieraslajit ovat vieraskasvilajeja. Uusia vieraslajeja tunnistetaan jatkuvasti lisää ja 1.6.2019 vieraskasvilajeiksi luokiteltiinkin uusia lajeja, kuten kurtturuusu sekä komealupiini.

Useimmat vieraskasvilajit leviävät tehokkaasti ja valtaavat elintilaa alkuperäislajeilta. Jotkin vieraskasvilajit voivat lisäksi olla terveydelle haitallisia myrkyllisyytensä vuoksi. Tämän vuoksi vieraskasvien hävitys ja torjunta on tärkeää. Erilaisten vieraskasvilajien torjunta- ja hävitysvinkit kannattaa tarkistaa Vieraslajiportaalista. Sivustolta löytyy myös paljon muuta tietoa kaikista vieraslajeista.

Pienet määrät vieraskasvilajeja juurakoineen voi hävittää kotitalouden sekajätteen mukana hyvin pakattuna. Isommat erät vieraslajeja vastaanotetaan Karanojan, Metsä-Tuomelan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueilla sekalaisena jätteenä. HUOM! 1.9.2019 alkaen vastaanotto vain Karanojalla ja Puolmatkassa. Vieraskasvilajit tulee toimittaa suljetuissa säkeissä ja tuonnista tulee ilmoittaa vaakatoimistoon, jolloin vaakahenkilökunta opastaa vieraslajeille oikean paikan.