Valitse sivu

Jätehuollon perusmaksu

Puhelinvaihde

Telephone exchange


Kiinteistön jätehuolto

Customer service

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

Sorting advice

neuvonta@kiertokapula.fi

Jätehuollon perusmaksu

perusmaksu@kiertokapula.fi

Kiertokapulan toimialueella jätehuollon perusmaksu otetaan käyttöön 1.1.2022. Päätöksen perusmaksun käyttöönotosta teki jätelautakunta Kolmenkierto.

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti tammikuussa 2020 jätehuollon palvelutason nostamisesta. Palvelutaso antaa tavoitteet ja suunnan Kiertokapulan toimintojen kehittämiselle. Palvelutason nostoon liittyy mm. jäteasemaverkoston laajentaminen, ja se rahoitetaan perusmaksulla saatavilla tuloilla. Palvelutasosta voi lukea lisää Jätelautakunta Kolmenkierron sivuilta.

Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa. Lisäksi järjestetään jäteneuvontaa, tiedotusta sekä täydennetään hyötyjätteiden maksutonta vastaanottoa alueillamme. Perusmaksun perusteet on määritelty jätelaissa (646/2011). Maksulla saadaan turvattua lain vaatimia jätehuoltopalveluita riippumatta tuotetun polttokelpoisen jätteen määrästä. Palvelujen kattaminen perusmaksulla on asukkaille tasapuolisempaa, kun jokainen maksaa yhteisesti käytössä olevista palveluista.

Perusmaksu otetaan käyttöön vuoden 2022 alusta. Vuosimaksu on omakotitaloille noin 32 €/vuosi, rivi- ja kerrostaloille noin 22 €/vuosi/asuinhuoneisto ja vapaa-ajan asunnoille noin 16 €/vuosi. Sen kuukausikohtaiset vaikutukset ovat noin 1,33-2,66 euroa.
Kiertokapula raportoi perusmaksulla kerättyjen varojen käytöstä avoimesti tilinpäätöksen yhteydessä ja viestii muutoinkin perusmaksulla toteutettavista palveluista. Perusmaksua valmistellaan vuonna 2021 ja sen lopullisesta kustannustasosta sovitaan jätelautakunnassa viimeistään syksyllä, kun vuoden 2022 taksasta päätetään.

Viisi vastausta perusmaksusta:

1. Mitä uutta palvelua perusmaksulla saa?
Kotitalouksilta vastaanotetaan 19 eri jätelajia ilmaiseksi perusmaksun käyttöönoton jälkeen:

 • vaaralliset jätteet
 • metalli
 • sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
 • romuajoneuvot
 • puhdas puu
 • purkupuu
 • risut
 • haravointijäte
 • kyllästetty puu
 • retkikeitinten patruunat
 • kannot ja juurakot
 • pienet puhtaat maaerät
 • pahvi ja kartonki
 • tiili
 • asfaltti
 • betoni
 • kevytbetoni
 • vanteelliset ajoneuvon renkaat
 • vanteettomat ajoneuvon renkaat


Palveluverkostomme laajenee uusien jäteasemien myötä. Asukkaiden kuljetusmatkat lyhenevät ja asiointiaika itsepalveluasemilla laajenee. Jätteidenkäsittelyalueillemme on toivottu entistä pidempiä aukioloaikoja, joten pienjäteasemat voivat vastata siihen tarpeeseen.

Jatkossa voimme toteuttaa paljon pyydetyt ilmaiset ”risupäivät”, eli jokainen päivä on ilmainen risupäivä. Tämä todennäköisesti vaikuttaa myös ruuhkahuippuihin jätteidenkäsittelyalueillamme eli tällöin ei enää tarvitsisi asioida ruuhkaisimpina ajankohtina.

Palvelutarjontaamme liittyen vuonna 2020 valmisteltiin muovipakkausten keräyksen käynnistämistä, joka toteutui toimialueellamme maaliskuusta 2021 alkaen. Muita valmisteltavia pilotteja olivat monilokerokeräys Valkeakoskella sekä tekstiilinkeräys.

2. Kannustaako perusmaksu kierrättämään?
Kannustaa, sillä nyt laajemmasta määrästä jätteitä pääsee edullisemmin eroon. Kun jätteet voi toimittaa ilmaiseksi vastaanottoon, ne eivät päädy lisäämään sekajätekuormaa omassa jäteastiassa. Kun jäteastiaa täytetään vähemmän ja tyhjennetään harvemmin, säästöä syntyy. Toki pitää muistaa ilmoittaa harvemmasta tyhjennysvälistä tai pienentää astiakokoa.
Jäteastioiden tyhjentämismaksu perustuisi jatkossa lähinnä pelkkään käsiteltävän jätteen määrään, kun hallinnollisia kuluja katettaisiin perusmaksulla. Sekajäteastian tyhjennysmaksusta poistuisivat hallintokulut ja vaarallisten jätteiden vastaanottokulut.

3. Onko perusmaksu henkilö- vai asuntokohtainen?
Perusmaksu on asuntokohtainen.

4. Säilyykö perusmaksu aina samana?
Jatkossa perusmaksun suuruus lasketaan joka vuosi taksaehdotuksen yhteydessä. Jätelautakunta vahvistaa vuosittain jätetaksan. Laskelmat pohjautuvat edellisen vuoden kustannuksiin.

5. Onko perusmaksu vain keino kerätä lisää rahaa?
Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Nämä tiedot kerrotaan verkkosivuillamme, jossa Kiertokapulan vuosikatsaus ja tilinpäätös julkaistaan. Perusmaksun käyttö raportoidaan jätelain edellyttämällä tavalla Kiertokapulan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kiertokapula on yhteiskunnallinen yritys, joka ei jaa osinkoa omistajilleen.

Jätelautakunta Kolmenkierron sivuille on myös koottu kysymyksiä ja vastauksia perusmaksusta.
Lisää informaatiota on myös Kiertokapulan Usein kysyttyä -palstalla. Perusmaksusta kertova video.

Lisätietoja perusmaksusta saat Kiertokapulan perusmaksunumerosta 075 750 008 tai sähköpostitse perusmaksu(at)kiertokapula.fi.