Asbesti

Asbestipöly on syöpää aiheuttava aine, joten Kiertokapulan työntekijöiden ja asiakkaidemme turvallisuuden vuoksi pölyävä asbestijäte on ehdottomasti pakattava hyvin.

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa 1920- luvulta 1990- luvulle muun muassa vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa, rakennuslevyissä, putkieristeissä, tasoitteissa, maaleissa, liimoissa, kiinnitys- ja saumauslaasteissa, muovimatoissa sekä kaakeleissa.

Asbestipitoista jätettä otetaan vastaan kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla (yli 2 m³:n erät vain Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle). Jäte, jonka epäillään sisältävän asbestia, esim. tietyt rakennuslevyt, luokitellaan turvallisuussyistä asbestiksi. Tällaisia rakennuslevyjä ovat mm. mineriittilevyt, Toja-/Tojax-levyt sekä Luja-levyt. Asiakkaan on pystyttävä osoittamaan, etteivät levyt sisällä asbestia tai muutoin ne vastaanotetaan ja käsitellään asbestijätteenä. Jäte voidaan käsitellä rakennusjätteenä, mikäli se ei sisällä asbestia ja asiakas toimittaa asiasta analyysitodistuksen ennen vastaanottoa. Muun muassa Työterveyslaitos tekee asbestianalyysejä materiaalinäytteistä

Asbestijätettä sisältävät pakkaukset ja kuorma pitää aina merkitä selvästi erottuvalla tekstillä: Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista / Asbestavfall. Farligt att inandas. Jos tuojana on yritys, tulee pakkauksessa lisäksi olla yrityksen nimi.

kuvitus_nelio_asbestiAsbestijäte ei saa pölytä kuormaa purettaessa. Puutteellisesti pakattua, pölyävää asbestijätettä ei oteta vastaan. Pölyämätöntä asbestijätettä ei sen sijaan tarvitse pakata. Asbestijätteen voi pakata esim.

  • kestäviin pusseihin, jotka laitetaan pahvilaatikoihin, joiden saumat on vahvistettu ilmastointiteipillä,
  • tiiviisti suljettaviin, kestäviin säkkeihin tai
  • kannellisiin ja pannalla suljettaviin tynnyreihin. (Asbestia sisältävistä tynnyreistä ei veloiteta hinnaston mukaista tynnyrilisämaksua.)

Asbestin aiheuttaman merkittävän terveysriskin vuoksi emme velvoita työntekijöitämme auttamaan asiakastamme asbestikuorman purkamisessa. Tällä pyritään minimoimaan työntekijöiden altistuminen asbestipölylle. Asbesti loppusijoitetaan kaatopaikalle.