Kannot ja juurakot

Kannot ja juurakot haketetaan ja hake hyödynnetään joko energiana tai kompostoinnin tukiaineena.

Kantoja ja pensaiden juurakoita otetaan vastaan kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla omaan kasaansa. Kantoja ja juurakoita ei saa laittaa risukasaan. Kuormassa saa olla ainoastaan kannoissa ja juurissa kiinni oleva maa-aines mukana.